Мероприятия в овощната градина. Повечето сортове изискват чуждо опрашване. Не купувайте дръвчета без предварително да се информирате за опрашването на сортовете.

Ябълковите, крушовите, черешовите, бадемовите

и джанковите сортове не могат самостоятeлно да се опрашват и затова трябва да се засаждат заедно с други, които ще ги оплодят. Когато цветовете на даден сорт не са оплодени, те не образуват плодове, окапват. При сливата, вишнята и дюлята едни от сортовете изискват съвместно засаждане с други, а останалите сортове може да се засаждат самостоятелно. Най-добре е предварително да проучите характеристиката на избраните сортове, като потърсите консултация от разсадника от който ще ги купите.

ИМА ВИДОВЕ , КОИТО САМИ СЕ ОПРАШВАТ

Тъй като сортовете на кайсията, прасковата, малината, къпината и ягодата се оплождат самостоятелно, от тях може да се създават едносортови насаждения. При тях дърветата от всеки сорт могат да се засаждат групирано, без да се налага редуване с цел взаимно оплождане.