Мероприятия в овощната градина. Повечето сортове изискват чуждо опрашване. Не купувайте дръвчета без предварително да се информирате за опрашването на сортовете.

Ябълковите, крушовите, черешовите, бадемовите

и джанковите сортове не могат самостоятeлно да се опрашват и затова трябва да се засаждат заедно с други, които ще ги оплодят. Когато цветовете на даден сорт не са оплодени, те не образуват плодове, окапват. При сливата , вишнята и дюлята едни от сортовете изискват съвместно засаждане с други, а останалите сортове може да се засаждат самостоятелно. Най-добре е предварително да проучите характеристиката на избраните сортове, като потърсите консултация от разсадника от който ще ги купите.

ИМА ВИДОВЕ, КОИТО САМИ СЕ ОПРАШВАТ

Тъй като сортовете на кайсията, прасковата, малината, къпината и ягодата се оплождат самостоятелно, от тях може да се създават едносортови насаждения. При тях дърветата от всеки сорт могат да се засаждат групирано, без да се налага редуване с цел взаимно оплождане.