Мероприятия в овощната градина.Ред Джонафрий е подходящ за полупланински условия. Сортът ябълки Ред Джонафрий принадлежи към семейството на Джонаголд. Дръвчето има изключително буен растеж с много странични

прирасти. Формира големи, пепелно зелени листа.

ИЗИСКВА ОПРАШИТЕЛИ

За опрашването е необходимо наличието на най-малко двама съседи. Например Голден смути и Фуджи или Грени смит.

Плодът е едър и много червен. Оцветяването покрива почти 90% от плода. Притежава леко кисел вкус и хрупкаво месо. Плодът е готов за беритба в средата на септември , когато достига баланс на захарност и киселинност.

НЕДОСТАТЪК

Сортовете от тази група са иззвестни с чувствителността си към заболяването Джонатанови петна. Препоръчва се да се отглежда само в полупланински и планински райони.