Мероприятия в овощната градина. Създаване на къпиново насаждение.  Есента е оптималния срок за създаване на ново насаждение от къпини, но мероприятието трябва да се извърши не по-късно от 2-3 седмици преди настъпване

на трайно застудяване. Разстоянията на засаждане зависят от сортовите особености, почвеното плодородие, прилаганата агротехника, наличната техника и други фактори. Препоръчва се къпините да се засаждат на разстояние 1,50-1,80 м. между редовете и около 1 м. вътре в реда за сортовете, които растат изправено; 1,20-1,50 м. - за полуизправените и 2 ,50-3,50 м. - за стелещите се сортове.Най-често е необходимо изграждането на опорна конструкция. Най-масово се използва едноплоскостната конструкция с три реда тел, разположени на 50-60 см. един от друг, върху която се вързват издънките, както на изправено растящите, така и на стелещите се сортове.