Мероприятия в овощната градина. Грижи за млади ягоди преди настъпване на зимата.  Ягодата е едно от растенията, което е чувствително към ниските температури през зимата.

Добре е да

сме подготвени за превратностите на природата и в случаи на безснежна зима правилно да сме подготвили растенията. Затова, ако почвата в междуредията трябва да се прекопае , то трябва да стане по-рано, за да може почвата да улегне. Ако това не е направено с настъпване на резки и ниски температури има опасност от измръзване в зоната на корените. А ако почвата в междуредията е достатъчно рохкава може да се мине и без прекопаване. Освен това не е толкова важно сега да се освободите от всички плевели при ягодите, тъй като в умерени количества и едногодишни плевели, които така или иначе ще загинат през зимата не са опасни, а освен това действат затоплящо на горните почвени слоеве.

Трябва да се знае, че най-чувствителни на измръзване при ягодите са корените. Затова е добре почвата при младите растения да е обогатена с торф и оборски тор, като е добре да се засипят и с листа.

Младите растения които са засадени през пролетта на настоящата година, са с много голяма чувствителност на надземната част към студа, особено при сурова зима.