Растително защитни мероприятия в овощната градина.Възможни повреди по дърветата при един ранен и внезапен студ.

  • При силни мразове по дърветата е възможно да се получават повреди по кората и дървесината във вид на дълбоки цепнатини, достигащи понякога до центъра на дървото;
  • Разцепването на стволовете обикновено става нощем и се съпровожда със силен трясък;
  • Дърветата на летните сортове ябълки се повреждат по-слабо от есенните и зимните;
  • По-младите дървета се повреждат по-силно от дърветата, които са в плододаване, високостъблените - по-силно от нискостъблените;
  • На преовлажнени участъци силно се повреждат не само млади, но и плододаващи дървета;
  • При благоприятни условия мразобойните рани могат да зарастат , оставяйки ръбове (при отсъствие на нови повреди);
  • Ако през зимата има затопляне в ниските места винаги се събира вода от размразяването. Дългият застой на водата води до повреди на кореновата шийка. Дърветата се възстановяват само, когато гниенето на кората e над присадката.