Торене в овощната градина. Макар и плодовете на

късните сортове ябълки и круши вече да са достигнали максималните си размери , все още има с какво да се подобрят качествените им показатели.

През август много добре се отразява на дръвчетата листното подхранване с торове съдържащи фосфор и калий. Тези елементи имат важна роля за повишаване захарността на плодовете. Те подобряват още обагрянето на плодовете характерно за съответния сорт.

От друга страна фосфорът и калият подпомагат дръвчетата в процеса за залагане на плодни пъпки за следващата реколта. Освен това двата елемента повишават устойчивстта на растенията към ниски температури. Това им помага да преодолеят без проблеми зимните студове.

Чрез листното торене се увеличава и физиологичната активности поглъщателната способност на кореновата система. Това осигурява по-икономичен воден режим и дава на растенията възможност да преодолеят физиологичните смущения в резултат от действието на различни неблагоприятни фактори.