Полезна информация за овощните култури.Производство на бадеми - технологични особености.


Бадемът има редица предимства пред другите овощни видове. Засажда се на наклонени и неполивни площи със сравнително по-бедни и варовити почви. Производствените процеси при отглеждането му могат напълно да се механизират , плодовете лесно се транспортират и съхраняват, а търсенето им на пазара е неограничено.

За подложка на бадема се използват предимно бадемови семеначета. Те се срастват добре със сортовете, развиват дълбока коренова система и проявяват добра сухоустойчивост. Прасковата също може да се използва като подложка за бадема.

Бадемът се засажда в края на есента, тъй като започва много рано вегетация и пролетното засаждане е придружено с масово пропадане на растенията. Разстоянията на засаждане между редовете са 5-7 м, а в реда - 5-6 м.

Формирането на бадема става по подобрена етажна корона, подобрена чашовидна корона или като свободно растяща естествена корона. Скелетните клони се разполагат предимно по посока на реда и по този начин се получава полуплоска форма, която създава подобри условия за механизиране на производствените процеси и за по-пълно огряване на короната от слънцето. Тази форма по-късно се поддържа с помощта на механизирана контурна резитба. Във всички случаи височината на стъблото трябва да бъде 80-100 см при изправено растящите сортове и 110-130 см при сортовете с наведени клони с оглед успешно да се извърши механизираната беритба.

Периодичната резитба на бадема за подмладяване на скелетната и на обрастващата дървесина дава много добри резултати. Тя може да се извърши механизирано с помощта на агрегат с много малко допълнителна ръчна резитба.

Почвената повърхност в бадемовите насаждения се поддържа в черна угар, но при наклонени терени и при по-високо естествено овлажняване е допустимо и зачимяването, като тревата редовно се окосява и се разпръсква в насаждението.

Торенето е основното агротехническо мероприятие за подобряване на растежа и на плододаването на бадема, като се имат предвид сравнително по-бедните почви, на които той се засажда. Особено голяма е нуждата му отторене с азот и калий. Азотните торове се внасят по-рано през пролетта поради по-ранното настъпване на вегетацията.

Беритбата на бадема е една от най-трудоемките операции, но тя подлежи на пълно механизиране с помощта на вибрационни машини. Обелването на зелената обвивка също може да се механизира.

По-важните болести, които нападат бадема са: церкоспорозата, оранжеви листни петна, струпясване, ранното и късното кафяво гниене, бактерийният рак, вирусни болести и др., а от неприятелите - бадемов семеяд, бадемова листна оса, златист ябълков хоботник, листогризещ бадемов хоботник, черна златка и др.