Полезна информация за овощните култури.Беритба на плодовете от отделните овощни видове.


Ябълки и круши

Беритбената зрелост при ябълката и крушата се определя по доста голям брой признаци, от които нито един, взет самостоятелно, не е достатъчен. Всеки от тях се мени в зависимост от сорта и от условията на месторастенето. Отличителните признаци, че е настъпило време за бране, са: 1) податливост на откъсване на плода; 2) промени в основното зелено оцветяване на кожицата; 3) промени в плодовото месо: а) на цвета; б) на количеството и разпределението на скорбялата; в) на плътността; 4) потъмняването на семената.

При откъсване плодът се хваща с ръка внимателно, а показалецът се слага върху дръжката. Плодът при ябълката се приповдига и леко се завъртва. При готовите за бране круши е достатъчно само леко натискане с показалеца и приповдигане на плода.

Дюли и мушмули

Дюлите се берат късно наесен, но винаги преди първите по-дебели слани. След 1-2 месеца те придобиват характерен жълт цвят и стават годни за ядене.

Мушмулите се берат колкото се може по-късно наесен - след падането на 1-2 слаби слани. Осланените плодове бързо угниват и придобиват по-рано консумативна зрелост.

Сливи

Сливите се берат след придобиване на присъщия за зрелия плод цвят. При стръскване плодовете падат лесно. За консумация в прясно състояние се берат от ръка.

Кайсии

Сламеножълтият основен цвят при готовите за бране сортове преминава в жълт. За консумация в прясно състояние плодовете се берат при пълна зрелост. Ако са предназначени за консервиране или се изпращат на по-голямо разстояние, брането се извършва 3-5 дни по-рано.

Праскови

Прасковите са нежни и много деликатни плодове. Трябва да се берат нито много зелени, нито много узрели. Обрани зелени, прасковите са стипчиви, горчиви и безвкусни. Презрелите праскови пък запазват своите консумативни качества за по-късо време, подават се лесно на лъчисто потъмняване, бързо се изтрива мъхът им и се нараняват при сортиране и опаковка, като стават непригодни за транспорт.

Прасковите се берат, когато зелената им страна стане жълта и се откъсват лесно от дървото.

Череши и вишни

За непосредствена консумация и за пазара плодовете се берат в пълна зрелост, с дръжки, а за преработка - без дръжки. За по-дълготраен превоз меките череши се берат 3-4 дни по-рано, преди настъпване на пълната им зрелост, а хрущялните - 1 до 3 дни по-рано.

Ягодоплодни овощни видове

Ягодите, малините и къпините се берат обикновено през ден в продължение на 3-4 седмици, а касисът, другите видове френско грозде и бодливото грозде - еднократно. Много е важна навременната беритба, като е най-добре тя да започва сутрин след вдигане на росата. Ягодите, брани през горещите часове на деня, лесно се повреждат и по-бързо се развалят. Набраните плодове не бива да се пресипват в други съдове. Предназначените за изпращане на пазара се берат с дръжки, още плътни и ненапълно обагрени с оглед да доузреят по пътя. Докосването на плодовете с ръка трябва да се избягва. Предназначените за преработка се берат без дръжки.

Малиновите и къпиновите плодове са още по-деликатни от ягодовите и затова изискват още по-внимателна беритба.

Касисът, другите видове френско грозде и бодливото грозде се берат почти в пълна зрелост.

, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));