Полезна информация за овощните култури.Фенофаза на растеж на овощните култури.


Растежът на корените започва около един месец преди разпукване на пъпките и завършва късно през есента или през зимата. Фенофазата на растежа се характеризира с два максимума. Първият максимум на растеж е през пролетта, когато температурите достигнат 18-20ºС и почвата е с добра аерация и влажност. През този период се образуват много коренови власинки и смукателната сила на корените е голяма. С настъпването на летните горещини и засушавания корените почти преустановяват своя растеж. Вторият максимум на растеж настъпва през есента и продължава до късно през зимата при наличие на благоприятна температура и влага.

Растежът на леторастите започва с бързо удължаване на оста на зачатъчния летораст в листните пъпки и завършва с образуване на връхната пъпка. Наблюдават се начален, буен и тих растеж. Най-бързо става нарастването през първата половина на лятото, когато леторастите растат на дължина. Нарастването им на дебелина е през втората половина на лятото и началото на есента.

Силата и продължителността на растежа зависят от почвено-климатичните условия, възрастта и биологичните особености на овощните растения. Младите растения растат с по-голяма сила и растежът им продължава до късна есен , , в резултат на което младите леторасти не винаги успяват да узреят и измръзват през зимата. Обилният плодов товар намалява растежната сила. Типът на подложката, върху която са присадени дръвчетата, оказва голямо влияние върху фазата на растеж. Растенията върху силно растяща подложка имат по-продължителен растеж.