Полезна информация за овощните култури.Видове резитби на овощните дървета и резитбени операции.


Резитбата е основно агротехническо мероприятие при отглеждането на овощните култури. Тя представлява система от резитбени операции, с които се цели да се формират короните на младите дървета така, че те да могат да носят голям плодов товар с високо качество, да се регулират растежът и плододаването, като се удължи максимално най-продуктивният период на овощните дървета, и да се подмладяват застаряващите, но още жизнени дървета.

В зависимост от възрастта на овощните дървета и целта, за която се извършват резитбите, биват за формиране , за плододаване и за подмладяване, а според сезона, в който се извършват, те биват зимни и летни.

Основните резитбени операции при зимните резитби на овощните дървета са съкращаването и прореждането (просветляването). При съкращаването се премахват връхната част на едногодишното клонче, многогодишната плодна клонка или скелетният клон. Колкото по-силно е съкращаването, толкова по-силен е растежът в съкратената част.

При прореждането (просветляването) се премахват изцяло излишните клончета, клонки и техните разклонения, с което се посипа по-добро огряване на всички части на короната и се подобряват условията за фотосинтеза.

Към летните резитбени операции на овощните дървета се от насят филизенето, пензирането, резитбата на зелено и прореждането на плодовете. Най-често се използват филизенето, при което се отстраняват млади невдървесинени леторасти (филизи) с ръка, без да се използва ножица, и пензирането, при което се премахват върховете на незавършили растежа си леторасти.

В овощарската практика намират място и спомагателни резитбени операции - наклоняване, напречни нарези и колцуване. Чрез наклоняването се изменя ъгълът на клонките или клоните спрямо вертикалната ос с цел да се отслаби или да се засили растежът им.

Резитбата оказва силно влияние върху растежните и репродуктивните прояви на овощните дървета. При младите овощни дървета, колкото резитбата е по-слаба, толкова по-рано те встъпват в плододаване. Напоследък се внедряват такива системи на формиране на овощните дървета, които изискват минимална резитба до встъпване в плододаване. При плододаващите дървета, особено през периода на пълното плододаване, прилагането на по-силна резитба е много благоприятно.

Резитбата на овощните дървета все още се извършва главна ръчно. За целта се използват овощарски ножици и триони, а като помощни средства - стълби и платформи, предназначени, за бране на плодове.

За механизиране на резитбите се използват машини за контурна резитба на слива и други овощни видове.