Полезна информация за овощните култури.Събиране и унищожаване на опадалите листа.


Защо е необходимо да се събират и унищожават опадалите листа наесен?

В опадалите листа от овощните дървета презимуват редица неприятели и причинители на опасни болести. Причинителите на струпясването на ябълката и крушата, на белите листни петна по крушата, на червените листни петна по сливата, на антракнозата по ореха, някои листоминиращи молци и др. презимуват в опадалите листа. Чрез събиране и изгаряне на опадалите листа овощарят е в състояние да унищожи голяма част от заразата и да намали източниците на зараза за следващата година. По този начин теоретично може да се унищожи напълно заразата от тези болести и неприятели, но на практика това не се постига, защото една част от листата се отнася от вятъра извън овощните градини, друга част остава несъбрана и т.н.

Докога най-късно трябва да събират и унищожат опадалите листа?

Събирането на опадалите листа може да се приложи в овощни градини, в които почвата се поддържа в чим. Най-добре е листата да се съберат и изгорят или компостират през есента, веднага след листопада и преди да са отнесени от вятъра извън овощната градина. В никой случай обаче събирането на опадалите листа не трябва да се отлага за пролетта , след като за почне разлистването на дърветата, защото по това време презимувалите вредители са в състояние да причинят заразявания на новите листа. По същата причина практиката на някои овощари да събират листата и да ги пазят на купчини до цъфтежа, за да ги използват за задимяване срещу късните пролетни мразове е неправилна.