Juglans_regia_L-OrehОрехът (Juglans regia L.) е ценен овощен вид. Плодовете му са богати на мазнини, витамини, минерални съставки, белтъчини и др. Орехите се транспортират се съхраняват много лесно. Те се използват в хранително-вкусовата промишленост и  за консумация в прясно състояние. Маслото от орехите се притежава ценни качества както като храна и така и като суровина за други отрасли на промишлеността. Листата, кората и зелената обвивка на плодовете се използват за боядисване на дрехи. Ореховата  дървесина е много красива и ценна. Използва се за изработване на мебели. Орехът(Juglans regia L.) е пластичен и може да се аклиматизира добре в по-северните райони. Той се отглежда в по-топлите страни на умерената континентална зона.

В нашата страна орехът е разпространен повсеместно, като единични дървета. Най-много промишлени насаждения има в Пловдивско,Старозагорско, Плевенско и Хасковско. Орехът(Juglans regia L.) се развива добре в райони с надморска височина до 700-800 м, като в горските насаждения е застъпен и до 1300 м.

Орех-биологични особености

Орехът е голямо по размери дърво, с височина до 15-20 м и дебелина на ствола до 150 см.

Плодните му пъпки са прости (цветни, тичинкови) и смесени. Мъжките цветове се образуват от простите пъпки-събрани в т.нар. реси. От смесените се развиват леторасти с листа и женски цветове, които са разположени на върха на леторастите поединично или на групи от 2 до 5-6. Женските цветове нямат чашелистчета и венчелистчета. Техните размери са с големината на житни зърна , голи, зелени, със силно разклонени близалца за улавяне на прашеца. Орехът(Juglans regia L.) се опрашва от вятъра. Ореховите сортове са самофертилни. Мъжките и женските цветове при някои сортове орехи не цъфтят едновременно и това затруднява самооплождането.

Много от единично разположените орехови дървета са произлезли от семе. Те встъпват късно във фаза на пълно плододаване, около 12-15 години след засаждането. В промишлените орехови насаждения се засаждат присадени дървета. Те образуват първите си орехи на 3 - 6 година след засаждането,  но най-голям добив дават след 12-ата година. От едно орехово дърво могат да се получат средно 40-80 кг плодове. Орехът живее 200-300 години и е дълговечно растение.

Орехът(Juglans regia L.) предпочита по-топли места, по-малко повратни мразове и с по-мека зима. По време на дълбокия покой дърветата понасят успешно температури до -28°С. При Орехът(Juglans regia L.) процеса на сокодвижение започва рано. Когато има  повратни мразове дърветата се повреждат много. Орехът е чувствителен и трудно понася екстремни горещини и продължителни атмосферни засушавания. Тези неблагоприятни условия водят до потискане растежа му и до понижаване на качеството на плодовете.

Орехът обича светлината. Единично засадените дървета са много високи, мощни, продуктивни и дълговечни. Когато орехите се отглеждат в гъсти насаждения взаимното им засенчване влияе неблагоприятно на тяхното развитие.

Орехът(Juglans regia L.) реагира много добре на напояване, но е сравнително сухоустойчив овощен вид. Когато се отглеждапокрай непресъхващи реки и дерета ореховите дървета имат нормален растеж и плододаване. Изискванията на ореха към почвените условия не са големи. Предпочита почвата да е дълбока, пропусклива, топла, с дълбоко разположени подпочвени води.

Орех-особености при отглеждането

Поради различията в срока на цъфтежа на мъжките и на женските цветове при някои от сортовете орехи, при създаването на ореховите градини трябва да се засаждат няколко сорта, при което се създават условия за взаимно опрашване и оплождане.

Орехите (Juglans regia L.) се отглеждат и формират като свободнорастяща корона с високи стъбла (1,5-2 м). Така формирани плодовете могат  да се прибират механизирано. Високите (1,5-2 м) стъбла осигуряват подходящ материал за дървообработващата промишленост след изкореняване на насажденията. Когато орехите се намират във фаза на пълно плододаване е желателно да  се извършва резитба за просветляване на короните.

Почвата в ореховите насаждения се поддържа предимно в черна угар. В младите орехови насаждения (до 6-8 години) може да се отглеждат междуредови култури. На места където валежите са над 800 мм и при поливни условия почвената повърхност може да се затреви. Върху наклонени терени затревяването намалява щетите от водната и ветровата ерозия на почвата.

Големите разстояния при засаждането на орехите позволяват отглеждането на уплътнители от скороплодни овощни видове, като вишня, кайсия, праскова, бадем. Те се засаждат обикновено в междуредията, но може да заемат и свободните пространства в редовете. В периода до израстването на ореховите дървета тези уплътнители осигуряват допълнителни доходи на земеделските производители. След като ореховите дървета станат достатъчно високи и започнат да пречат на тяхното развитие, уплътнителите, като вишня, кайсия, праскова, бадем се изкореняват.

В насажденията с уплътнители торенето на орехите зависи не само от изискванията на основната култура, а и от тези на уплътнителите. В плододаващите насаждения се внасят органични и минерални торове, както при останалите овощни култури.

Обикновено орехът(Juglans regia L.) се отглежда при неполивни условия. През първите 5-6 седмици след цъфтежа и по време на формиране и нарастване на ядката през юли, август и септември, поливките се отразяват благоприятно на плододаването.