В новосъздадените овощни градини, младите дървета използват само част от площта. Поради тази причина съществува практика при която в младите овощни градини се отглеждат и други култури, които да заемат неизползваната от овощните дървета площ. В междуредията в овощните градини трябва да засяваме такива култури, които няма да се конкурират с овощните дървета по отношение на влагата и хранителните вещества. Това е особено важно за месеците май и юни, когато е най-усиленият растеж на леторастите и образуването на листата на овощните дървета. Зимните житни, като пшеница, ечемик, ръж, тритикале са едни от най-вредните конкуренти на овощните дървета по отношение на влагата и усвояването на азота в почвата. При засетите междуредови култури през пролетта е констатирано, че колкото по-късно е извършена сеитбата и колкото по-бавно се развива засятата култура, толкова по-голямо количество свободен усвоим азот в почвата има през пролетта и толкова по-късно се изчерпва той. Овощните растения разполагат с повече хранителни вещества и влага в началото на вегетацията и имат по-силен растеж, при по-късно засяваните окопни растения поради късната им сеитба и бавното им развитие в началото на вегетацията. Многогодишните треви (люцерна, детелина и др.) и зърнените култури (пшеница, ръж и др.) оказват най-вредно влияние върху развитието на овощните дървета. Житните култури вредят не само защото извличат много влага и хранителни вещества, но и защото заплевеляват почвата в овощната градина. Слънчогледът също е неподходящ за междуредови култури в овощни градини. Културите, които изискват грижлива обработка на почвата и редовно отстраняване на плевелите през пролетта и лятото са подходящи за отглеждане в младите овощни градини като междуредови култури. Подходящи за междуредови култури са картофи, захарно и кръмно цвекло, фасул, грах, бакла, тикви , пъпеши, ягоди, зеленчукови растения и др. Зеленчуковите култури, тъй като се торят, редовно се обработват и поливат, са много подходящи за отглеждане в овощните градини, но от тях трябва да се избягват тези, които се поливат до късно през есента (зеле, праз, късни домати и др.). Това е важно, защото не трябва да се удължава до късно растежът на овощните дървета, защото дървесината им остава недобре узряла и чувствителна на зимните студове. Благоприятно влияние върху хранителния режим в почвата оказва фиевата смес, поради способността на фия да усвоява азот от въздуха. Тъй като развива голяма листна повърхност фиевата смес, изсушава почвата силно, с което оказва неблагоприятно влияние върху растежа на овощните дървета. Фиевата смес трябва да се използва като междуредова култура при младите овощни дървета, като почвата задължително се обработва в достатъчно широки околостъблени кръгове или на ивици, за да се отстрани нейното отрицателно влияние върху водния режим в зоната на кореновата система. Ягодите и зеленчуците са много подходящи за междуредови култури. Проблемът който съществува в случая е, че когато овощните дървета се пръскат с препарати за растителна защита, те попадат върху тези култури. и трябва да се избягва, Понеже напръсканите с отровни препарати ягоди изеленчуци ще се консумират, без да е възможно да се спази понякога дългият карантинния срок на използваните пестициди, тези култури не трябва да се използват като междуредови култури. Ако все пак решим да ги отглеждаме, когато пръскаме овощните дръвчета, трябва да използваме пестициди с по-кратък карантинен срок. Това важи главно за плододаващите овощни градини, при които има повече пръскания с отровни препарати. Когато отглеждаме междуредови култури в овощните градини е необходимо да се обърне голямо внимание и на торенето. Препоръчва се да се спазват точно препоръките заторене на специалистите след направения почвен анализ. Така ще се задоволят добре нуждите както на овощните дървета, така и на междуредовите култури. Необходимо е да се вземат мерки, било то чрезторене и обработка на почвата, а където е възможно и чрез напояване, да не се допусне почвата да обеднее на хранителни вещества и да се изсуши от междуредовите култури за сметка на овощните дървета. Междуредовите култури трябва да се редуват правилно, като се съобразяваме и с видовия състав на овощните дървета и подложките. Така например в кайсиевите, прасковите и бадемовите овощни градини не бива да се засяват междуредови култури, които изискват често и обилно напояване, което вреди на овощните дървета в тези градини.