Технологии за отглеждане на лозя.

Много са факторите, от които зависи количеството и качеството на гроздовата реколта. Човек не на всички може да въздейства. Но когато сте

торили, рязали, окопавали , пръскали, изобщо добре сте се погрижили, има още нещо, което бихте могли да направите. Това са някои операции като колцуването, пререждането на гроздовете и на зърната, както и прореждането на листата.

Колцуване

Колцуването представлява премахване на кората заедно с ликото под формата на пръстенче в основата на плодна пръчка или отделен летораст. Това се прави със специална ножица – колцувач. Ако нямате, което е по-вероятно, може да използвате остро ножче.

Ширината на пръстенчето е 1-5 мм. Целта на тази операция е да се спре отокът на синтезираните в листата вещества към корените и те да се насочат към ресите и гроздовете С колцуването може да се избегне изресяването и в такива случаи се извършва преди цъфтежа. Най-често към тази мярка се прибягва с цел да се ускори наедряването на зърната, както и узряването им. Тогава се извършва по-късно, когато зърната наедряват и са достигнали поне размерите на грахово зърно. Тази намеса във физиологията на лозата, която е от полза за човека, не е от полза и за растението. Въпреки че раната след известно време зараства, намаленият оток на хранителни вещества към корените има, макар и не големи, вредни последици Затова не трябва да се колцува повече от една плодна пръчка на лоза. При това тя трябва да е силна и да не е претоварена с грозде; над колцуваното място не бива да има повече от 5-6 грозда. Ето защо мястото на колцуването не е точно определено и се извършва на различни места по дължината на пръчката. Една и съща лоза може да бъде колцувана повторно след З-4 години. Това никак няма да ви е трудно да го спазите, когато асмата ви в двора е изградена от повече и различни сортове лози. Когато простъпвате пресметливо, ще берете повече и по-дълго време по-едро и по-сладко грозде.

Прореждане на гроздове и зърна

Обикновено със зимната резитба лозите се натоварват с повече плодни пръчки, а с това и с повече гроздове, отколкото могат да изхранят. В такива случаи се налага корекция на броя на гроздовете.

Премахват се недоразвитите върху слабите леторасти още в млада възраст. Така останалите наедряват по-добре. Ако със зимната резитба е постигнато нормално натоварване на лозата, такова пререждане не се налага. Все със същата цел е полезно и пререждането на зърната. Това е манипулация, подобна на манипулацията на гроздето, която производителите правят, преди да го предложат на пазара. В случая се извършва на чепките, както са си на летораста. С остри ножички с тъп връх внимателно се изрязват неоплодените зърна, както и всички дребни и деформирани. Изрязват се и други с цел гроздът да остане по-рехав. Такова пререждане „на корен” е трудоемко и често не така лесно приложимо за нашите условия в промишлени насаждения.

За любителя обаче да го приложи на дворните лози не е никакъв проблем.

Прореждане на листата

Прореждането на листата представлява премахване на част от старите листа в основата на плодните леторасти в зоната на гроздовете. Най-благоприятният момент за обезлистване е, когато зърната на червените сортове грозде започнат да се прошарват, а на белите да омекват. Така се постига по-добро проветряване, което пък е условие да не загнива гроздето. Освен това гроздовете се излагат на слънце и натрупват повече захар, багрилни и ароматни вещества. Премахването на тези листа не се отразява отрицателно на лозовото растение, защото те са стари и вече неактивни. Бедата е, че е трудоемко, поради което в промишлените лозови насаждения обикновено не се прилага. Но в малкото лозе и особено за дворната асма то е напълно по силите на семейството.


Още за лозарството: