Полезна информация за лозята. Кога и кои болести и неприятели да следим.

Кога и кои болести и неприятели да следим

 Спороношението от мана по лозата обикновено се открива при влажни условия по долната повърхност на листата под формата на пухкав налеп. Младите лози са много чувствителни на болестта. Най-опасно е заразяването по време на цъфтежа. Чести валежи и температури 20-25 С са особено благоприятни за развитието на гъбата. В България условията за развитие на болестта са благоприятни във всички лозарски райони.

В рисковите фенофази наблюдавайте листата и леторастите и бъдете готови за превантивно пръскане 

При леторасти около 10-20 см

Гроздови молци

Хоботници

Лозова краста

Брашнеста мана

Мана по лозята

При начало на цъфтеж

Брашнеста мана

Мана по лозята

Шарен гроздов молец

Акари

При формиране на чепката

Брашнеста мана

Мана по лозята

Шарен гроздов молец

Сиво гниене

При затваряне на грозда

Брашнеста мана

Мана по лозята

Шарен гроздов молец

Сиво гниене

При прошарване

Брашнеста мана

Мана по лозята

Шарен гроздов молец

Сиво гниене

При прошарване

Мана по лозята

Сиво гниене

Птици

Оси

При транспорт и съхранение

Сиво гниене.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер