Полезна информация за лозята. След градушка най-важна е резитбата.

 С нея се

цели да се възстанови формировката, да се получи известно количество грозде в годината в която е падналата градушката и да се осигури нормално плододаване през следващата година. Повредите, които се нанасят от градушката, зависят преди всичко от нейната интензивност и фазата на вегетация на лозите.

Извършването на резитба не е задължително, само когато повредите по зелените леторасти са незначителни. Това е поради факта, че летните пъпки покарват колтуци, които до края на вегетацията достигат нормална дължина и узряват добре.

След градушка възстановителна резитба може да се проведе не по-късно от края на юни. Тогава плодните пръчки се премахват, а зелените леторасти от старите чепове се режат пак на чепове.  След образуването на зърната резитба на зелено за възстановяване след градушка не трябва да се извършва. Когато обаче, градушката е паднала в началото на юли или е била много силна и е изпочупила напълно леторастите такава резитба е необходима. Много често след градушка спящите пъпки се развиват масово. Тогава филизене на излишните леторасти е наложително. Когато след градушка не се извърши резитба на зелено, необходимо е през следващата година за пръчки и особено за чепове да се подбират леторасти, които са повредени най-слабо.

С особено внимание трябва да се извърши резитбата на младите лозя, които са в процес на формиране. При силно изразени повреди, когато и тъканите около раните са некрозирали, пръчките не трябва да се оставят за бъдещи стъбла или кордони. При по-слаби повреди, ако раните са зарастнали, тоест образували са калус и дървесината е добре узряла, едногодишните пръчки се запазват и се извършва нормална резитба за формиране на лозите.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя: