Отглеждане на разсад.Разсад целина.

 

За ранно полско производство

семената се засяват в началото на февруари в топли парници , а за късно към средата на март в полутопли парници или в полиетиленови

оранжерии и през април на открити лехи или в студен парник. Сее се по 1 – 1.5 г на м². С 10 – 15гсемена се произвежда разсад за 1 дка. В парника се поддържа постоянно умерена влага. Ранният разсад може да се пикира на разстояние 5х5 см.

Готовият разсад трябва да е на 60 – 80 дни.

Разсаждане

За ранно производство се разсажда през първата половина на май, а за късно от края на май до началото на юни. Разсажда се на ниски лехи (фитарии), но при по тежка почва – и на тирове. Разстоянието на разсаждане е 30 х 40 см. Разстенията се засаждат плитко, на дълбочината накоято са били в парника или в разсадната леха. В противен случай корено-плодите се деформират.