Отглеждане на разсад.Разсад салата.

Есенно зимната салата

за презимуване на открити отчасти в полиетиленови тунели се засява на открити лехи през първата половина на септември на няколко етапа, та при топла есен да се използва най-младия разсад. На 1 м² се сеят 2 г.семена , а разсадът за 1 дка се получава от 15 20 м² разсадна площ.

За отглеждане в полиетиленови оранжерии

салатата се сее края на септември началото на октомври също на открита леха. Разсадът се поддържа чист от плевели и се полива умерено, ако е гъст се прорежда.

Пролетната

салата се засява в края на януари в полиетиленови парници. Разсадът може да се пикира на разстояние 5х5 см, което ускорява производството. Отглежда се при температура 15 18ºС. Проветрява се редовно и не се преовлажнява.

Лятната салата

се засява през април на открита леха, а есенната също на открита леха през втората половина на август.