Отглеждане на разсад.Разсад пипер.

За ранно полско производство

Семената се засяват в топли парници в края на януари началото на февруари по 8-10г на кв.м. За да се произведеразсадза 1дка, сеят се 180 г. семена. Когато се образуват два същински листа, разсадът се пикира на разстояние 8х8 см. Добри резултати дава пикирането в саксийки. От 60 80 кв.м. площ се произвежда пикиран разсад за 1 дка.

Средно ранният пипер се сее през първата половина на март в полутопли парници. Сеитбената норма е както при ранният пипер. Не се пикира.

Късният пиперсе сее през април в студени парници или в студени лехи , които се покриват с полиетиленови тунели.

За производство в полиетиленови оранжерии

се сее в началото на януари, така че да се отгледа 70-80 дневен разсад. Използват се топли парници. Пикира се направо в парниковата почва на разстояние 8х8 см или в саксийки.

Разсадът се отглежда при максимална слънчева светлинаи температура 20-22ºС . Проветрява се редовно. Ако се появи болестта сечене, полива се с 4-5 л на кв.м. 0,15% -ов разтвор от мерпан. При бедна почва разсадът се подхранва с минерални торове по 2 г. амониев нитрат и 4 г. двоен супер фосфат на 10л. вода. След подхранването разстенията се поливат с чиста вода, за да се отмие полепналия по листата тор. При засучаване разсадът се полива.

Водата трябва да е предварително позатоплена, особенно за по ранните разсади

Преди разсаждането разсадът се закалява чрез пониваване на температурата и влагата за 1 седмица. полива се един ден преди да се разсади, за да може да се извади с почва около корените.