Отглеждане на земеделски култури.Декоративна роза. Отглеждане и особености..

Сортовото разнообразие. богатството на багри и аромат правят розатаедно от най-красивите и любими декоративни растения от древността доднес. В села и градове цъфтят и ухаят от май до късна есен из парковете иградините, край алеите и булевардитемногобройни рози. Розите принадлежат към най-красивите рязани цветяв света.

Биологични и ботанически особености.

Декоративните рози се развиват най-добре върху богатите наноснии топли почви, върху чериоземите ивърху всички типовегорски почви съсслабо алкална или неутрална реакция.Студените и задържащи влага почви,както и леките песъчливи ичакълестине са подходящи.Към влагата са сравнително взискателни. Поливането на розите у нас езадължително. Броят наполивките иколичеството на водата зависят в най-голяма степен от валежите и типа напочвата. Неблагоприятно им се отразява излишната атмосферна влажност.При някои сортове едроцветни розипри обилна въздушна влажност цветнитепъпки не се разтварят. Тази особеност се взима предвид при избора на мястото за засаждане на розите.Светлината е едно от най-важнитеусловия за отглеждането на декоративните рози. Поставени в сянка или приразсеяна светлина те бързо етиолнрат, прекратяват цъфтежа си и силно сенападат от гъбни болести.Розите са чувствителни към студа,поради което се загърлят през зимата.Измръзването на по-високите части отхраста не е от значение , тъй като те ибез това се отстраняват при резитбата.

Сортове

Подходящи сортове заотглеждане на открито и за оранжерийно производство са:

Карина (чайнохибриден сорт с тъмнорозови цветове, нежен аромат и средно дълги иправи дръжки);

Паскали (чайиохибридиа с кремавобели цветове);

ПерГинт (чайнохибридна със златистожълти цветове и яйцевидно заострени цветни пъпки).

Соня (чайнохибридна със светлорозови цветове и нежен аромат);

Мерцедес (флорибунда с огненочервени цветове с леко кафяво матов оттенък и приятен аромат);

Подготовка на почвата и торене

Розите имат сравнително дълъг животмогат да останат на едно място 10 иповече години. Затова тяхната сила иобилен цъфтеж зависят в голяма степенот добрата подготовка на почвата.Повечето подложки за рози развиватдълбока кореновасистема, което налага и по-дълбока основна обработка напочвата риголване на 40 50 см, при което се внасят 6 8 т разложеноборскитор, 18 20 кг Р2О;, и 10 -15 кг К2О на декар. Това представляваосновното торене. Киселите почви сеподобряват чрез варуване. Оборскияттор и калциевият карбонат се внасятпрез есента, преди дълбоката оран, аостаналите торове се внасят рано напролет. Тези норми заторене саориентировъчни и зависят до голямастепен от запасеността на почвата схранителни вещества.През следващите години се налагаредовно торене, за да могат розитеда развиват силни и здрави цветниклони и едри, добре оформени цветове с красиви багри. Ежегодно се торина есен с оборскитор (3 4 т) и Суперфосфат (18 20 кг P2O5), a на пролетс калиев (6 8 кг К2О) и азотен (20 -30 кг N)тор. Розите се подхранватс амониева селитра на няколко пътипрез време на вегетацията първото веднага след пролетната резитба, а следващите след приключванена всеки цъфтеж за подсилване нарастенията за следващия. Не се подхранват скоро засадени рози.

Отглеждане на открито

Декоративните рози се засаждат или на есен(от средата на октомври до средата на ноември), или рано напролет, веднага
щом стане възможно да се работи на открито. Оптималното разстояние, на което се засаждат чайнохибридните сортове, е 60 Х 60 см. Преди засаждането корените се скъсяват слабо, астъблата се изрязват на различен брой пъпки според сезона. в които ставазасаждането през есента клонкителеко се скъсяват, а през пролетта сеправи по-силна резитба. Растенията
се засаждат с 3-4 см по-дълбокоотколкото са били в разсадника. Следзасаждането се поливат обилно.През време на вегетацията розитесе нуждаят от редовно окопаване, плевене, подхранване, борба с болеститеи неприятелите. Едно от най-важнитеагротехнически мероприятия е резитбата. Тя се извършва рано напролетили през лятото. Различните групи исортове рози изискват различна резитба. По-силната резитба (на 2 4 пъпки) е предпоставка за получаване на по-малко, но по-качествени цветове и обратно, при по-дълга резитба се получават повече, но по-дребни цветове. Ежегодно се премахват и всички болни, повредени и застарели леторасти, така че да се просветлява храстът.

Отглеждане в полиетиленови оранжерии

Декоративните рози се отглеждат в полиетиленови оранжерии в продължение на 6 _ 8 години. Подготовката на почвата е от решаващо значение за получаване на висококачествен отрязан цвят. Основната обработка на почвата се извършва на дълбочина 30 40 см. Най-подходяща ширина на лехите е 1 1,20 м, а на пътеките 60 80 см. На 1 м2 се засаждат по 16 20 растения. В началото и в края на лехите се поставят стойки и от двете страни на лехите се опъват 2 З реда поцинкован тел. Розите започват да се развиват през пролетта при почвена температура 12° С. През време на вегетацията
при слънчево време се поддържа температура 22 24° С. При облачно 18 20° С, а през нощта 16° С. Въздушната влажност се поддържа 60 80% чрез оросяване. По-ниските температури и резките температурни колебания водят до редица смущения в развитието на розитеи се отразяват върху количеството и качеството на произведената продукция, поради което се препоръчва отопляване на оранжерията при спадане на температурата през есента. От едно растение за периода от април до края на ноември се получават 10 12 качествени цвята.

Растителна защита

за борба срещу брашнестата и фалшивата мана се използуват серни препарати, а срещу ботритисното гниене на цветовете и цветните пъпки пероцин 0,3 %и купроцин 0,4 % . Срещу листните въшки се пръска с вофатокс 0,1 % , фосдрин 0,1 % , Би-58 0,1 %, а срещу акари с акрекс 0,1 %, милбол 0,2 %, унден 0,1 0,15 %, сайфос 0,1 % и др.

Беритба, сортиране и съхраняване

Силно кичестите сортове се берат в по-отворено състояние. Чашечните листа на цветните пъпки трябва да са обърнати надолу, а най-външните венечни листенца да са леко отделени от пъпката през хладните сезони малко повече отделени, а през лятото и в по-топло време по-затворени. Бере се в сутрешните часове на деня. Набраната продукция се пренася в хладно манипулационно помещение, където се сортира по окраска, отвореност на цвета и дължина на дръжката съгласно. Цветовете се подреждат по 20 във връзки, като пъпките се изравняват с цел да не се чупят при транспортирането. Връзва се на две места:на 10 15 см под цветовете (не много стегнато) и в долната третина на дръжките. Поставят се в съдове с вода и се съхраняват на хладно 12 24часа при температура 2- 4° С. Не охладените рози имат малка трайност и лошо качество.