Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?

Влияние на ниските температури на плододаващите дървета

Всяка зима е непредсказуема, повредени и загинали плодни дръвчета от неблагоприятни условия се наблюдават във всички климатични

пояси .

За да могат растенията успешно да преживеят суровото време през годината, овощарите трябва да знаят как да ги подготвят.

При силни мразове по дърветата е възможно да се получат повреди по кората и дървесината във вид дълбоки цепнатини, стигащи понякога до центъра на дървото. Разцепването на стъблата обикновено става нощем и се съпровожда със силен трясък. Дърветата на летните сортове ябълки се повреждат по-слабо от есенните и зимни сортове ябълки. По-младите дървета се повреждат по-силно от дърветата, които са в плододаване, високостъблените - по-силно от нискостъблените. На преовлажнени участъци силно се повреждат не само млади, но и плододаващи дървета. При благоприятни условия мразобойните рани могат да зараснат, оставайки ръбци (при отсъствие на нови повреди).