Подобряване на почвеното плодородие. Почвата в градините и на вилата не винаги е добра. Тя може да е прекалено рохкава, песъчлива, прекалено сбита и

глинеста.

Подобряването на физичната структура на почвата е дейност, която не е свързана с много трудности и разходи.

Недостатъкът на песъчливите почви е в това, че лесно пропускат вода и растенията страдат от засушаване. Тези почви са с ниско съдържание на хумус.

За подобряване на почвената структура на песъчливите почви преди есенната обработка се разхвърля оборски тор, компост или торф, който след това се заравя в почвата с обръщането.

Глинестите почви трудно пропускат вода и имат ниска порьозност. След дъжд са трудни за обработка, но пък съдържанието на хумус е по-високо.

Структурата на глинестите почви може да се подобри, като през есента се внася оборски тор , компост или пясък (подходящ е речния кварцов пясък).