Торене в овощната градина.От края на май до средата на юни подхранете дръвчетата с азотни торове.

За нормално развитие на младите дръвчета и за оптимално изхранване на плодовете на плододаващите от края на май до средата на юни те имат повишена потребност от азот.

Азотът е лесно подвижен елемент

При внасянето на торове най-важно е те да стигнат до корените на дръвчетата. Подхранването с азот е лесно, защото елементът е силно подвижен и се придвижва в почвата. За него не е необходимо дълбоко заравяне, както това се налага при фосфора и калия.

Азотните торове (най-често използвана е амониевата селитра) се разхвърлят по повърхността на почвата и се заравят чрез плитка обработка. Една поливка след това е достатъчна до доведе елемента до корените.

Нормите на торене са според възрастта на дръвчетата:

  1.  При млади дръвчета в подкоронното пространство се разхвърлят по 10-15 г на квадратен метър амониева селитра.
  2. При плододаващи дръвчета, според възрастта им нормата варира от 20 до 50 г на квадратен метър, според короната на дървото – колкото по-голяма е тя, толкова по-голямо е и подкоронното пространство в което са разположени корените.

Листното торене също е ефикасно

През юни и юли овощните дървета могат да се пръскат и с различни листни торове , , съдържащи азот. Подходящ е и разтвор от карбамид в концентрация 0,1-1,0%, според възрастта на дръвчетата – от 10 до 100 г на 10 литра вода. Пръска се в облачно време, рано сутрин или късно вечер за да може разтворът да се задържи по-дълго върху листата. Листното подхранване с азот е особено подходящо за дръвчета, които проявяват азотен глад, изразяващ се в жълтеене на листата.