Торене в зеленчуковата градина. При недостатъчно азот добивът от зеленчуци рязко пада. При недостатъчно

снабдяване на зеленчуковите култури с азот поради смущения в образуването на хлорофила, цветът на растенията придобива по-светли жълтозелени тонове. Растенията остават ниски, а стъблата – тънки. Кореновата система се развива слабо, става кафява и постепенно умира. Влошава се качеството и намалява силно количеството на продукцията. Така например при доматите плодовете остават дребни и малко на брой. Отначало те са бледо зелени, а по-късно - яркочервени. Добивът се понижава рязко. При краставиците стъблата остават тънки и твърди, а плодовете по-светли със заострен блед връх.

Прекомерното и едностранчиво азотно торене също е вредно и нежелателно. То води до излишно удължаване на вегетационния период, забавя зреенето на плодовете, влошава качеството им и намалява добива, а така също намалява и устойчивостта на растенията към гъбни болести.