Всичко за торенето на земеделските култури.Птичи тор" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">тор.


Годишно една кокошка дава от 4 до 6 кг тор , една патица — от 6 до 8 кг и една гъска от 8 до 11 кг.

Птичият тор в сравнение с оборския съдържа повече фосфор и азот с много по-благоприятно съотношение между тях. Той е бързодействуващ и се използува предимно за предсеитбено торене на зеленчукови култури при норми от 200 до 400 кг/дка. Може да се използува и за подхранване в твърдо състояние или разреден в 10-15 части вода, като се внася по 40-50 кг/дка в браздите за напояване. Задължително е непосредствено след внасянето да се заравя в почвата, за да се избягнат загубите на азот.