Мурра (Murrah)

murra_2Биволите мурра (Murrah) са най-известната индийска порода, наричана "фрезийски тип". Тази порода биволи се отглежда за мляко и масло. Биволите мурра (Murrah) притежават отлични аклиматизационни способности се изнасят за различни страни в целия свят.

Главата на биволите мурра (Murrah) е лека, удължена, суха, нежна, с дълги триъгълни уши и големи черни очи с елипсовидна форма. Рогата им са малки, нежни, с формата на охлюв, завити назад и напред. Шията е дълга, тънка, нежна, с много гънки и покрита с нежни къси косми. Холката е права, висока 133 см. Поясницата е лошо свързана. Крупата е наведена, средно дълга и широка, често стреховидна и свлечена. Вимето е добре оформено с правилно оформени четвъртини с дълги симетрични цицки.

Средната млечност на биволиците мурра (Murrah) при първата лактация варира до 3705 л. с масленост 6,4-7,5% до 9450 л.,което е рекорд за породата. Теглото на малачетата при раждането е 29,6-36,7 кг, а при възрастните биволи 300-700 кг.

Джафарабади (Jafarabadi)

jafrabadi_1Биволите джафарабади (Jafarabadi) са високопродуктивна порода. Името и идва от гр. Джафарабад в Индия. Биволите от породата имат черен, рядко кафяв цвят. Главата е голяма и тежка. Рогата са големи, масивни, спуснати надолу и завити назад и нагоре. Шията на биволите джафарабади (Jafarabadi) е дълга и нежна. Холката е висока 140см при биволиците и 142см при биците, а живото тегло съответно 700-800 и 900-1000кг. Гърбът е прав и леко вдаден. Гърдите са широки и дълбоки. Опашката е тънка и дълга. Вимето е добре развито със силно изпъкнали млечни вени.

Биволите джафарабади (Jafarabadi) имат високи млечност и масленост - 1600 - 2500 кг с рекорд до 5650 кг за лактация.

Сурти (Surti)

surti_2Името на породата Сурти (Surti) произлиза от гр. Сурат. Развъдният и район е щатът Гуджарат. Биволиците от породата Сурти (Surti) са известни като животни притежаващи:

  • най-добри репродуктивни способности;
  • най-икономични и непретенциозни относно храната;
  • от тях се дои висококачествено мляко.

Млечността е 1800-2000 л. понякога до 4086 л., със 7,9% масленост. Теглото на биволиците е около 400 кг. Височината при холката 124 см, а за биците 131 см. Космената покривка на породата Сурти (Surti) е сребристосива до ръждивокафява, като крайниците са по-светли. Характерен белег са двете бели ивици на предгръдника. Малачетата се раждат светлосиви до бели, а в последствие стават сиви.

Нили-рави (Nili Ravi)

nili-ravi_1Породата биволиНили-Рави(Nili Ravi) е създадена в Пакистан по пътя на стихийно кръстосване на две породи Нили и Рави, които са развъждани в миналото в Пенджаб. Пакистан е третата страна след Индия и Китай по броя на отглежданите на биволи. Биволите Нили-Рави приличат на развъжданите в Индия биволи Мурра.

Средната млечност на биволиците е 1996-2694 л. Млякото е с около 7,0% масленост. Млеконадоят достигадо 4000-4500 кг за лактация.

Животните от описаните породи са изнасяни за много страни в Югоизточна Азия, Средния изток, Америка и Европа, включително и в България са били подобрителки на местните породи.