При крави и юници недостигът на манган се проявява със слабо изразен еструс (разгонване). При бременните животни настъпват преждевременни раждания , аборти или раждане на нежизнеспособни телета. Те имат изкривени крайници с удебелени и извити назад стави и стъпват на китките си. Раменните кости са по-къси от нормалните и се чупят лесно. Болните животни изостават в развитието си, отслабват, кожата им става суха и косъмът им губи лъскавината си.

Лекуването се изразява в даване на необходимите количества манган. През време на бременността, ако храната е богата с калций, се дава повече манган. На бременните животни се дава 2—4 г, а на телетата — по 0,5— 1 г манганов сулфат дневно.