Кога трябва да се заплождат юниците?

pregnant-cow-1Юниците се заплождат, когато достигнат т. нар. развъдна възраст (16-18 месеца) и маса 320-370 кг. За да се получи тази маса, средният дневен прираст на разплодните телeта до отбиването им трябва да бъде 650-700 г. и 450-500 г. от 12-месечна възраст до заплождането им.

Кои са факторите, осигуряващи настъпването на половата зрелост при юниците?

При нормално хранене и отглеждане раз­въдната зрелост настъпва между 16-ия и 18-ия месец. Движението и слънчевото облъчване усилват секрецията на половите хормони, стимулират функцията на яйчниците и спо­магат за появяването на полов цикъл. При пълноценно хранене половата зрелост може да настъпи на 8-10-месечна възраст, а при недостатъчно и непълноценно хранене може да се забави до 16-20-месечна възраст.

Как трябва да се заплождат юниците - чрез изкуствено или чрез естествено осеменяване?

За да се използуват наследствените качества на биците от станциите за изкуствено осеме­няване за висока млечн {readmore} sp; продуктивност, предпочита се изкуственото осеменяване. За предпазване от затруднения при отелването е необходимо да се избират бици с по-малка маса, а при използването на неодобрени от ветеринарно-зоотехническите органи бици съ­ществува опасност от заразяване на юници­те с инфекции на половите органи водещи към безплодие.