Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Krava-s-teleКато се знае датата на покриването от бик или на осеменяването на кравата, може да се определи предполагаемата дата на отелване на кравата с разлика от 7—10 дни.

У нас Костов е разработил формула, чрез която може бързо и точно да се определи датата на следващото отелване. Необходимо е да са известни само денят и месецът, когато е станало последното осеменяване (покриване).

 

Формулата е следната: O = Д+10/M-3

 

  • където О са датата и месецът на отелването;
  • Д е датата на последното осеменя­ване (покриването от бик);
  • М — поредното   число   на   месеца, през който е извършено последното осеменяване.

Пример:

 

Кравата е осеменена и заплодена на 15 май.

 

Д+10/ M-3=15+10/5-3 = 25/2

 

Следователно тя ще се отели на 25 февруари през следващата година. Цифрата в числителя е денят, а в знаменателя — поредното число на месеца, през който ще стане отелването.

В числителя на формулата се прибавя 10, когато бременността е с продължителност 285 дни. Някои особености на храненето, породата и други фактори обаче влияят върху продължителността на бременността. Ако се приеме, че бременността ще продължи 280, а не 285 дни, в числителя трябва да се прибави не 10 а 5.