Причините и факторите, които могат да предизвикат сами или при взаимодействие помежду си прекъсване на бременността, имат различен характер. Все още голяма част от причините за абортите остават неизяснени. Най-голямо значение имат грешките, които се допускат при храненето и отглеждането на бременнитеживотни. Недостигът на витамини, микро- и макроелементи в дажбите, увеличаването на количеството на солта (на 100 кг. маса е необходима 7-8 г. дневно готварска сол), прехранването със зелен фураж или липсата на достатъчно белтъчини водят при бременнитекрави и юници към смущения в развитието на плода, към аборти или раждания на слаби, недоразвити, често страдащи от стомашно-чревни и белодробни болести телета.

{readmore}

Най-често прекъсване на бременността може да настъпи и при даване за храна на развален или недоброкачествен фураж, съдържащотровни растения - къклица, синап и др., - хамбарни вредители , остатъчни количества от пестициди и други химични вещества, използувани в&nbsp стопанство. Аборти може да настъпят и при поене на кравите със замърсени от промишлени отпадъци води.

Прекъсване на бременността (през втората и половина) може да настъпи и при удари с рог в областта на корема, при притискане и падане. Силни удари, нанесени по други части на тялото, причинявайки болка, също могат да доведат до аборт.

Много заразни и паразитни болести, като лептоспироза, бруцелоза, вибриоза, салмонелоза, вирусни заболявания, и някои гъби и техните отрови също могат да предизвикат аборти.