Krava-s-tele1От биологично гледище раждането настъпва тогава, когато плодът е достатъчно развит и годен за извънматочен живот. Ако нормалният срок на бременността се удължи на повече от 280-285 дни, условията в матката стават неблагоприятни за изхранването и развитието на плода и се създава опасност за живота му.


При раждането се очертават три последователно следващи периода:


  • подготвителен (предродилен) период;
  • раждане;
  • следродилен период.
През предродилния период се наблюдават признаци на приближаващото раждане, изразени в отпускане и удължаване на тазовите връзки с хлътване на кръстеца и основата на опашката. Външният полов орган (вулвата) се уголемява, става влажен, мек, подут. Три до два дни преди раждането се разтапя запушалката на маточната шийка и се отделя от външните полови органи 24 до 12 часа преди раждането под формата на белезникави точещи се на нишки изтечения. Твърде характерен белег на наближаващото раждане е и уголемяването (наливането) на млечната жлеза и спускането на коластра.