Кои болести при селскостопанските животни се наричат недоимъчни и кои са причините за възникването им?

Недоимъчни болести са тези, които се дължат на недостиг па някои вещества, необходими за нормалния растеж, за правилното развитие и за съществуването на животните. Появяват се най-често при недостиг на минерални вещества, белтъчини, въглехидрати (захари), витамини и др. Причините са недоимъчното и непълноценно хранене и лошите условия на отглеждане на селскостопанските животни.

При недоимъчно хранене животните трудно се заплождат, раждат нежизнеспособни, слепи телета, агнета и прасенца, куцат или се залежават, костите им стават трошливи, а при младите животни се появяват рахит, нощна слепота при кравите, ослепяване при телетата и кокошките, клека при патенцата, ОПадване на перата при кокошките и др.

Недоимъчните болести нанасят големи щети на личното животновъдство не само когато са явно (клинично) изразени, но и когато не са ясно изразени (в субклинична форма).

Освен това, когато обеднее на минерални вещества и витамини, организмът на селскостопанските животни е предразположен към заразни и паразитни болести.

Селскостопанските животни в личното стопанство може да бъдат предпазени от недоимъчните болести, като им се дава не само подходяща и калорична храна, но и пълноценна по отношение на минерални вещества и витамини.

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));