Полезна информация за говедата.Определяне на възрастта на говедата. Определянето на възрастта на говедата има значение при преценяването на тяхното стопанско използване.

Най-точно възрастта се определя от първичната зоотехническа отчетност и от племенното книговодство.

Има няколко начина за определяне възрастта на говедата:

по племенните книги; по растежа на рогата; по броя на пръстените върху рогата; по смяната и по изтриването на зъбите.

По растежа на рогата се определя възрастта главно при младитеживотни, като се измерва дължината на рога от външната му страна от основата (границата , където започва окосмяването) до върха на рога. Възрастта в месеци е равна на получената дължина в сантиметри плюс едно, тъй като до 20-22-месечна възраст рогата растат всеки месец с по един сантиметър. След тази възраст растежът на рогата се забавя, поради което този метод е неточен.

Възрастта на кравите се определя по броя на пръстените, които се образуват в основата на рога. Установено е, че при всяко отелване на кравите на рогата им се образува по един пръстен. Това се обяснява с намаляване интензивността на растежа на рогата, защото по-голямата част от минералните вещества, приети чрез храната, и част от минералните запаси в тялото се изразходват за развитието на плода и за образуването на млякото след отелването. Първият пръстен се образува на 2-2,5-годишна възраст през първата бременност. Следователно възрастта на кравата се определя от броя на пръстените плюс 2. При яловост или при ранен аборт разстоянието между пръстените се увеличава, поради което този пръстен се брои за две. При нарушаване на обмяната на минералните вещества се наблюдават съществени изменения и в растежа на рогата, затова този метод за определяне на възрастта не е много сигурен и точен.

Определянето на възрастта на говедото по зъбите е сравнително по-точен метод. Възрастните говеда имат 32 зъба - 8 резци на долната челюст и по 12 кътника на горната и на долната челюст. Зъбната формула на говедата е следната:

горна челюст I0P6M6