Полезна информация за говедата.Хранене на селскостопанските животни със зелени фуражи. Зелените фуражи съдържат редица хранителни вещества, като протеин, лесноусвоими

въглехидрати, незаменими аминокиселини, много витамини, важни макро- и микроелементи. Богати са с калий и калций, а са бедни на натрий и фосфор. Те са основен източник на въглехидрати, имат много добри вкусови качества и са отлична храна за селскостопанските животни.

Хранителната стойност на зелените фуражи зависи от ботаническия състав, фазата на изхранване, технологията на отглеждане и др. В сравнение с другите групи фактори те са богати с вода и са бедни на сухо вещество, в резултат на което общата им енергийна стойност е ниска. По-голямо е участието им в дажбите на конете и на преживните животни (говеда, биволи, овце и кози) и по-малко за свинете и птиците. Особено ценна храна са за лактиращите животни - крави, биволици, овце, кози, свине майки, зайкини и др. Те са не само източник на хранителни вещества, но и стимулират млечната секреция. В зависимост от живата маса и продуктивността на животните зелените фуражи участват в дневната дажба на крави и биволици до 40-50 кг, на овце и кози - 5-8 кг, на коне - 30-40 кг, на свине - 5-12 кг, и на зайци - 0,5-1,5 кг.

В зависимост от ботаническия състав зелените фуражи се делят на три групи - бобови, житни и житно-бобови.

Бобовите култури - люцерна, детелина, еспарзета, грах, фий и др., са богати с протеин. От тях най-разпространена е люцерната. Тя се приема много добре от всички животни. В дажбите трябва да се включва постепенно в продължение на 7- 10 дни. Приема се с голяма охота, но подхранването със свежа и особено влажна или осланена люцерна предизвиква аборти или подуване при преживните животни и зайците. Причина за това е, че животните поемат с фуража по-голямо количество вода, при което се намалява слюноотделянето, нарушава се моториката на търбуха и се образуват повече газове, които не могат да се изхвърлят от организма през устата (чрез уригване) и предизвикват подуване (тимпанит). Заболелите от тимпанит животни се троакират (прави се отвор на коремната стена и търбуха), за да от излязат газовете и да се спаси животът им. За предпазване на животните тимпанит зелената биомаса се дава окосена и завехнала или смесена с груб фураж или животните не се пускат гладни в посевите с люцерна. При свободна паша най-високопродуктивните индивиди са с най-голям апетит. Те поемат големи количества от фуража за кратко време, което създава по-голяма опасност от тимпанит. Останалите многогодишни бобови треви не предизвикват подуване на животните.

За храненето на животните имат значение и житните едногодишни култури и многогодишни треви. За цялата група, както и за репкото е характерно, че тези фуражи са бедни на протеин, затова те трябва да се дават комбинирано с храни, богати с протеин. Най-рано напролет се използуват репкото и ръжта.

Репкото съдържа голямо количество вода - 88-90%. Има приятен вкус и се приема добре от животните. Стъблата му загрубяват бавно, затова може да се използват за храна в продължение на 3 седмици. Заради високото съдържание на вода репкото трябва да се смесва с фуражи, по-богати със сухо вещество.

Фуражната ръж е подходяща за наша на овцете във фаза пълно братене или при 15-30 см височина, а за кравите - до пълно вретенене.

Царевицата осигурява нежна биомаса във фаза изметляване. Може да заема до 70-80% и повече от сухото вещество на обемистите фуражи в дажбите на животните. Много добре се съчетава с люцерната.

Зелените фуражи и особено бобовите са ценна храна за свине и птици. Дневните количества зависят от възрастта, живата маса, а ако са майки и от броя на прасетата. На бременните свине се дава по-голямо количество зелени фуражи през първата половина от бремеността - до 30-40% от необходимата енергия в дажбата. През втората половина и особено 10-15 дни преди опрасването количеството на зелените фуражи се намалява. По този начин се облекчава опрасването и се предизвиква силно млекоотделяне в началото на лактацията. На лактиращите свине в зависимост от живата маса, броя на прасетата, млечността, времето на опрасва- не и други условия зелените фуражи може да се включат до 12 кг дневно на животно.

Със зелени фуражи се хранят конете и магаретата. При по-лека работа и добра паша количествата на зелените фуражи се увеличават, а се намаляват концентрираните фуражи. За магаретата те може да са единствена храна през този период. Дневното количество на животно е от 30 до 50 кг за кон и 15-20 кг за магаре.

Птиците най-бързо растат от всички домашни животни. В сравнение с останалите видове те увеличават първоначалната си маса от 30 до 40 пъти за 56-60 дни, като дават голямо количество високобелтъчна маса чрез яйцата и месото. Например една кокошка с маса 2-2,2 кг от породата Бял Легхорн може да снесе 260-300 яйца за една година с маса 58-60 г на яйце, или 15-18 кг яйчна маса.

В зависимост от вида, възрастта, породата и телесното състояние на птиците зелените фуражи се включват в дневните им дажби в следните количества: за кокошка носачка - 40 г, за пуйка - 50-100 г, за патица 100-250 г, за гъска - до 2 кг. На малките пилета, пуйчета, патета и гъсета зелени фуражи може да се дават от 20-дневната им възраст в неограничени количества. Младата зелена люцерна трябва да се дава ситно нарязана. Може да се дава зелена биомаса и от други култури, като детелина, коприва, житни треви и др.

При храненето на всички видове и категории животни със зелени фуражи трябва да се спазват някои условия, изразяващи се в следното:

постепенно (за 7-10 дни) да се преминава от зимно (оборно) хранене към пролетно, т.е. от хранене с груби фуражи към зелено хранене. В обратен случай се получават храносмилателни разстройства. Фуражите не бива да са замръзнали, осланени или замърсени. Особено опасни са те за бременните животни, при които може да се предизвика аборт. При конете има опасност от колики, а при зайците - от смърт;

при хранене на дойни крави със зелени фуражи има опасност животните да не получат необходимото сухо вещество, при което се намалява маслеността на млякото. Затова и през лятото се препоръчва да се дават около 5% (0,5-1-2 кг) от дажбата груби фуражи сено или слама. По този начин се предотвратяват и евентуалните стомашни разстройства.

Включването на различни групи фуражи е необходимо за спазване на определена структура на дажбата. Така се осигуряват оптималните количества хранителни вещества за даден вид и категория животни.