arabian_Emanuela_

В началото арабският кон (според неписаните закони на арабите) се развъждал само в арабските страни.

Арабският кон се слави, като една от най-старите културни породи в света. Направените археологични проучвания доказват, че конят е проникнал по поречието на реките Тигър и Ефрат през периода 1800-1700 г. пр.н.е. като домашно животно от Предна Азия. Оттогава номадските племена по тези земи са започнали да се занимават с неговото отглеждането. Селекционната работа по създаването на породата арабски кон е започнала около VII век. Разцветът в развитието на селекцията на породата арабски кон е през XIII век. Тогава породата достигнала своето съвършенство.

В Европа породата арабски кон е проникнала едва при нахлуването на персите. На територията на днешна Испания арабския кон се и отглеждал в чисто състояние. Тази порода коне е участвувала в създаването и на андалузкия кон. От Испания арабският кон се е разпространил постепенно в Европа и в останалите континенти на целия свят.

Най-добрите арабски коне били развъждани във високото плато Неджед. Платото на места достига до 1000 м надморска височина.

Местообитанието на породата се характеризира:

  • със сух климат;
  • бедни варовити почви;
  • степна в флора.

Петте известни оазиса в Неджед се развъждали 5 различни фамилии коне - Кохейлан, О’Байан, Хамдани, Сигчави и Хадбан. Основен принцип на селекционната работа на бедуинските племена е била селекцията по два основни показателя - издръжливост и красота.

Бедуините били уверени, че притежават най-добрите коне в света и правели всичко възможно да запазят в чисто състояние породата арабски кон. Смятало се, че и най-малкото участие на чужда кръв ще влоши качеството на конете. Въпреки, че били неписани, родословията на арабските коне били предавани устно от поколение на поколение. Така се изградила генеалогичната структура и се пазели кръвните линии на арабският кон. Известно е понятието asil (чиста кръв), което е било основен закон при подбора. Арабите смятали, че ако чистокръвна арабска кобила бъде покрита от нечистокръвен жребец, то тя ще загуби своите качества. Ето защо бедуините често прилагали инбридинг , благодарение на когото били закрепени и наследствените качества на породата.

Арабският кон е съчетание на сила и издръжливост.

Тази порода коне притежава елегантен външен вид, който е неповторим при нито една порода. За арабският кон спокойно можем да кажем, че съчетава във висока степен буйния и спокоен темперамент и че конят е пълен с енергия.

Арабският кон притежава малка суха глава. Профилът на челните и носните кости нормално е прав, но се срещат животни и с вдаден профил (щуча глава). Челото на породата арабски кон е широко, със силно изразени очни орбити и изразителни големи очи. Муцуната е малка, с големи ноздри с фини ръбове. Челюстите са дълбоки, с широки ганаши и голяма свободна дихателна тръба. Шията е дълга, лебедова, много гъвкава. Гривата е буйна. Ръстът на породата арабски кон е среден, мускулите - силни, плешката е дълга и полегата, а гърбът - широк, закръглен, добре замускулен. Гърбът и поясницата са къси, крупата е овална, с високо поставена и красиво носена опашка. Костната на породата арабски кон система е здрава, краката са сухи с правилна форма, с ясно очертани колена, скакателни стави и сухожилия. Бабките са средно дълги, а копитата - кръгли, твърди и гладки. Кожата на породата арабски кон е нежна, интензивно пигментирана, с фина космена покривка. Цветът на косъма е сив, кестеняв или алест. Важно е да се знае, че за оригиналния арабски кон черният цвят е нежелан. Развятата грива и опашка имат метален блясък. Движенията са леки. Външният вид на арабския кон е благороден. Конят е забележително приспособен към условията на живот. Породата арабски кон е предназначена предимно за езда.

Въпреки, че родината на породата са арабските страни, най-добрите арабски коне се намират в Европа, САЩ, Нова Зеландия, Африка, Русия, Индия, ЮАР и Турция. Тъй като цената на чистокръвния арабски кон е баснословно висока, именно в САЩ в наши дни е концентриран елитът на породата. Наред с това се създават и необходимите условия за живот, което е гаранция за изява и развитие на всички генетични заложби.

Всички племенни стада от породата арабски кон са регистрирани и заведени в племенни книги. За вписване в племенните книги съществуват строги правила. Учредена е международна асоциация за развитие на породата арабски кон. style="font-family: helvetica;">В нашата страна арабски коне са отглеждани в конезавода "Кабиюк".