arabian_Emanuela_

В началото арабският кон (според неписаните закони на арабите) се развъждал само в арабските страни.

Арабският кон се слави, като една от най-старите културни породи в света. Направените археологични проучвания доказват, че конят е проникнал по поречието на реките Тигър и Ефрат през периода 1800-1700 г. пр.н.е. като домашно животно от Предна Азия. Оттогава номадските племена по тези земи са започнали да се занимават с неговото отглеждането. Селекционната работа по създаването на породата арабски кон е започнала около VII век. Разцветът в развитието на селекцията на породата арабски кон е през XIII век. Тогава породата достигнала своето съвършенство.

В Европа породата арабски кон е проникнала едва при нахлуването на персите. На територията на днешна Испания арабския кон се и отглеждал в чисто състояние. Тази порода коне е участвувала в създаването и на андалузкия кон. От Испания арабският кон се е разпространил постепенно в Европа и в останалите континенти на целия свят.

Най-добрите арабски коне били развъждани във високото плато Неджед. Платото на места достига до 1000 м надморска височина.

Местообитанието на породата се характеризира:

  • със сух климат;
  • бедни варовити почви;
  • степна в флора.

Петте известни оазиса в Неджед се развъждали 5 различни фамилии коне - Кохейлан, О’Байан, Хамдани, Сигчави и Хадбан. Основен принцип на селекционната работа на бедуинските племена е била селекцията по два основни показателя - издръжливост и красота.

Бедуините били уверени, че притежават най-добрите коне в света и правели всичко възможно да запазят в чисто състояние породата арабски кон. Смятало се, че и най-малкото участие на чужда кръв ще влоши качеството на конете. Въпреки, че били неписани, родословията на арабските коне били предавани устно от поколение на поколение. Така се изградила генеалогичната структура и се пазели кръвните линии на арабският кон. Известно е понятието asil (чиста кръв), което е било основен закон при подбора. Арабите смятали, че ако чистокръвна арабска кобила бъде покрита от нечистокръвен жребец, то тя ще загуби своите качества. Ето защо бедуините често прилагали инбридинг, благодарение на когото били закрепени и наследствените качества на породата.

Арабският кон е съчетание на сила и издръжливост.

Тази порода коне притежава елегантен външен вид, който е неповторим при нито една порода. За арабският кон спокойно можем да кажем, че съчетава във висока степен буйния и спокоен темперамент и че конят е пълен с енергия.

Арабският кон притежава малка суха глава. Профилът на челните и носните кости нормално е прав, но се срещат животни и с вдаден профил (щуча глава). Челото на породата арабски кон е широко, със силно изразени очни орбити и изразителни големи очи. Муцуната е малка, с големи ноздри с фини ръбове. Челюстите са дълбоки, с широки ганаши и голяма свободна дихателна тръба. Шията е дълга, лебедова, много гъвкава. Гривата е буйна. Ръстът на породата арабски кон е среден, мускулите - силни, плешката е дълга и полегата, а гърбът - широк, закръглен, добре замускулен. Гърбът и поясницата са къси, крупата е овална, с високо поставена и красиво носена опашка. Костната на породата арабски кон система е здрава, краката са сухи с правилна форма, с ясно очертани колена, скакателни стави и сухожилия. Бабките са средно дълги, а копитата - кръгли, твърди и гладки. Кожата на породата арабски кон е нежна, интензивно пигментирана, с фина космена покривка. Цветът на косъма е сив, кестеняв или алест. Важно е да се знае, че за оригиналния арабски кон черният цвят е нежелан. Развятата грива и опашка имат метален блясък. Движенията са леки. Външният вид на арабския кон е благороден. Конят е забележително приспособен към условията на живот. Породата арабски кон е предназначена предимно за езда.

Въпреки, че родината на породата са арабските страни, най-добрите арабски коне се намират в Европа, САЩ , Нова Зеландия, Африка, Русия, Индия, ЮАР и Турция. Тъй като цената на чистокръвния арабски кон е баснословно висока, именно в САЩ в наши дни е концентриран елитът на породата. Наред с това се създават и необходимите условия за живот, което е гаранция за изява и развитие на всички генетични заложби.

Всички племенни стада от породата арабски кон са регистрирани и заведени в племенни книги. За вписване в племенните книги съществуват строги правила. Учредена е международна асоциация за развитие на породата арабски кон. style="font-family: helvetica;">В нашата страна арабски коне са отглеждани в конезавода "Кабиюк".