Коневъдство.

 

При тренинга на конете трябва да се спазват няколко основни принципа , защото не може да се пренебрегне сложният механизъм при адаптацията на организма към физическо натоварване.


Първи принцип
– многократно повторение на едни и същи движения и упражнения.
По този начин се развиват двигателните навици и качества на конете.Многократното повторение е изключително важно за развитието на издръжливостта.

Втори принцип – индивидуален подход.
Този принцип важи не само при индивидуалния, но и при груповия тренинг.Добре е младитеживотни да се групират не само по възраст и пол, но и по индивидуални качества.

Трети принцип – постепенно натоварване.
Много слабото или много силното натоварване не водят до очаквания резултат.Необходимо е конете постепенно да се натоварват, за да успеят да се адаптират и да могат да извършват повече работа.

Четвърти принцип – етап на максимално натоварване.
Той се цели при изпитвания и състезания.За да се постигне тази цел по време на тренировката организмът на конете трябва да бъде подготвен за внезапни и тежки натоварвания.

Пети принцип – интервали между натоварванията при тренировките.
Функционално организмът след работа преминава през три фази на работоспособност – умора, възстановяване и повишена работоспособност.Първата фаза започва и се появява по време на тренировката.Втората започва едновременно с първата, но е по-продължителна – от няколко дни до няколко седмици.Тази фаза е критична в тренировъчния процес, тъй като ако не е завършена и е започнала третата фаза следващите максимални натоварвания ще имат отрицателно влияние – преумора, претренираност, понижаване на работоспособността.

Шести принцип – разностранност в работата.
Този принцип трябва да се спазва като на практика се осигурява разнообразие чрез последователно редуване на различни упражнения и смяна на условията, при които се провежда тренировката.

Седми принцип – постигане на спортна форма.
За да се доведе организмът на коня до момент на спортна форма, необходимо е продължителна работа.Като състояние на организма спортна форма е характерно за края на предсъстезателния период.Продължителността на този период е различна и зависи от много фактори.Обикновено продължава 3-4 месеца, след което работоспособността намалява.Много важен е тренировъчния процес, разглеждан в частност той продължава 6-7 месеца, след което започват изпитванията и състезанията.

Автор: Даниела Каракашева

Източник:Тренировка на конете:Основни принципи на тренинг на конете