Напукано копитоПукнатините в роговата стена на копито са доволно често явление. Причиниите за възникването им могат да бъдат различни: сух рог, притискане на копитото, неправилна постановка на крайниците, къси подкови, неправилно подрязване, използване на дебели клинци при слаби стени , прекомерно изтриване на роговата стена. Лечението на пукнатините е наложително, защото при тях се поразяват чувствителни тъкани, възникват усложнения , съпроводени с окуцяване.

За лечение на подобни увреждания в чужбина например, предлагат използването на полимери и фибростъкло. Метода с използване на втвърдяващи се на въздуха полимери е прост, а същевременно ефективен и икономичен, тъй като залепването на пукнатините предотвратява инфектиране на меките тъкани, икономиксва срадства и сили на ветеринарните специалисти.

За потвърждение на това по – долу привеждаме методика на разтворим при стайна температура акрилово вещество «Стеллон Рапид», за който съобщават индийските автори П. Сахаи и Л. Дапса. Съгласно тази методика куцащият кон с пукнатина в копитната стена, например в лицевата част на копитото , го освобождават от работа, разковават го, изчистват копитото и подготваят пукнатината за залепване с пластична материя. След това в течение на следващите 3 дни , два пъти в денонощието го потапят в топъл антисептичен разтвор. Състоянието на коня, благодарение на постепенното намаляване на болката в копитото се подобрява. След това приготваят препарата – акрилен прах, разреждат го до желеподобно състояние в специален разтворител. С препарата затварят пукнатината. След 20 минути препаратът се втърдява , здраво съединявайки се с копитната стена.

Коня го прибират в конюшнята и след пет дни го изписват от клиниката. както показва огледа на коня след месец след залепването на копитото , акрилното вещество продължава да стои здраво свързано с роговата стена, никакви усложнения в чувствителните тъкани на копитото няма, куцане съвсем не се забелязва. Авторите на стат.тията обясняват високана ефективност на акрилното вещество с много ниската му екзотермична реакция при използване , а също и бързото му топене и втвърдяване.

В заключение е необходимо да добавим, че този прогресивен метод за лечение на копита трябва да намери широко разпространение и в нашатта страна . А това обезателно ще насочи усилията на научните сътрудници, работници от промишлеността и снабдители към производството на родни препарати, подобни на «Стеллон Рапид», удовлетворящи търсенето.


Източник: В света на конете