Главните признаци, по които се извършва отборът на козите, са конституцията , екстериорът, млечността, маслеността на млякото и масата. За всяка породакози животните от желания тип трябва да отговарят на определени минимални показатели за продуктивност.

Козите от желания тип трябва да са:

• със здрава конституция и с хармонично тяло;

• с достатъчно дълбок и широк гръден кош;

• със здрави и добре оформени крайници;

• да са плодовити;

• добре да оползотворяват фуражите.

В зависимост от изразеността на тези показатели съгласно инструкцията за бонитировка козите майки и пръчовете се отнасят в следните класове: елит-рекорд, елит, първи и втори.

Този метод на отбор се прилага най-широко в козевъдството. При него се изисква да се контролират продуктивните качества на козите.

Подборът в козевъдството се състои в определяне на двойките за съешаване с цел да се получат приплоди с по-високи продуктивни качества от родителите. Използуваните пръчове трябва да произхождат от по-млечни майки в сравнение с козите, които ще покриват (заплождат). При подбора се избягва близкородственото съешаване. В противен случай при приплодите се срещат различни екстериорни дефекти (скъсена горна или долна челюст, раздвоено небце, къси крака, зарастване на ануса и др.) и крипторхизъм.