Грижи за бременните кози.

 

 

Бременността при козите продължава пет месеца (от 146 до 158, средно 150 дни). През първите 2,5 месеца бременността

външно не се забелязва и може само да се предполага, че козата е заплодена. Едва през 3-ия месец коремът на козата се подува, а през 4-ия - 5-ия расте не само встрани, но започва и да увисва. Движението на плода през последните седмици може да се забележи или да се почувствува с ръка, леко опряна на корема на козата.

За получаването на добре развита, едри, здрави и жизнени ярета е необходимо майките да се хранят добре, особено през втората половина на бременността, когато плодът бързо нараства и се развива. През този период козите трябва да се хранят с богати с белтъчини и минерални вещества фуражи. На бременните кози през оборния период освен качествено ливадно или люцерново сено, моркови или доброкачествен силаж трябва да се дава кръмно цвекло и правилно съхранени листници. През последния месец от бременността на козите се дават лесносмилаеми и с малък обем фуражи и не трябва да се изкарват на паша на далечни разстояния, тъй като лесно се уморяват. Непродължителната разходка в хубаво време е необходима, защото свежият въздух увеличава апетита на бременните кози и спомага за по-лекото раждане.

За избягване на заболявания, раждане на мъртви ярета и предпазване на козите от аборти е необходимо да се спазват следните условия:

Помещенията да са сухи, топли и без течение. Козите са особено чувствителни към студа, влагата и особено течението. Да не се хранят с развалени, мухлясали, запарени и замръзнали фуражи и големи количества силаж. Да не се пасат при студена роса, слана или поледица. Да се спазва установеният ред за поене, пасене и залагане на фуража. Недопустими са резките промени на фуража. Сутрин преди първия водопой да се залага сено или концентриран фураж. Да не се бият, гонят и да се следи да не се блъскат и притискат помежду си. Да не се оставят да лежат на студена, мокра или замърсена земя, тъй като всяка силна простуда довежда до аборт.

Доенето на козите се прекратява два месеца преди раждането. Тогава развитието на плода е най-интензивно и са необходими по-големи количества хранителни вещества. Козите трябва Да се пресушават постепенно - намалява се броят на доенията и количеството на фуража, особено на фуража с по-голямо съдържание на белтъчини (люцерново и фиево сено, слънчогледов шрот, грах и др.). Намалява се количеството на водата за пиене, а сочните фуражи се спират.

Пресушаването на бременните кози е правилно при следния ред: при трикратно доене 70 дни преди раждането козите се доят два пъти на ден, следващите няколко дни - по веднъж; преди 60-ия ден през ден и накрая през 2 дни до пресушаването им. За да се предпази вимето от заболяване при пресушаването, то трябва да се издоява напълно.