Пчеларство.Международен проект стимулира модернизацията на пчеларския сектор в Черноморския регион.

Нов международен проект ще стимулира развитието и модернизацията на пчеларския сектор в Черноморския регион, съобщиха днес от Областния информационен център във Варна. Партньори по него са организации от Румъния, Молдова, Турция, Украйна. Представителят от българска страна е Агенцията за икономическо развитие - Варна. Проектът е на стойност 758 303 евро и е с продължителност 24 месеца. Парите са осигурени от Програмата за териториално сътрудничество "Черно море" /2014-2020 г./.
Идеята е в рамките на проекта да бъде създадена мрежа от стопани, които имат кошери, и да се даде тласък на трансграничната търговия с пчелни продукти, като се изработи и каталог кои от тях се произвеждат в Черноморския регион.
От Областния информационен център допълват, че Североизточният район в България е на челно място в страната по среден добив на мед от едно пчелно семейство. Проблемът е, че през последните години навсякъде се наблюдава намаление на кошерите. Изключение от тази негативна тенденция е само Северният централен район, където пчелните семейства са се увеличили.
Във Варненска област има пет пчеларски дружества, в които членуват 200 производители, собственици на около 2000 кошера.