Полезна информация за пчелите.Има значение отстоянието на съседските пчелни кошери.

Има значение отстоянието на съседските пчелни кошери 1 2

"Имам парцел в с. Долна Кремена, което отстои от Мездра на 5 км. Имам лозе 500 кв. м, овощни дръвчета... Комшията по парцел постави кошери, които стигнаха до 40 бр. Намали ги на 20. Но летния сезон не мога да седна едно кафе да изпия навън. Въпросът ми е има ли някакъв закон, който да задължава кошерите да се изместят извън селото. И към кой орган да се обърна за съдействие?" , ни пише Горан Иванов Николов от Мездра.

Пчели може да се отглеждат и в населени места. Според чл. 13 от Закона за пчеларството:

постоянните пчелини задължително са с ограда;

в населени места и вилни зони пчелините са на разстояние, не по-малко от 5 м от границата на съседа ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот;

при наличието на плътна ограда, висока над 2 м или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда.

Ако тези изисквания са изпълнени, единственото, което ви остава, е да се разберете със съседа пчелар да премести кошерите колкото се може по-далече от оградата на вашия парцел.


Още за животните:
Източник: Български фермер