Всичко за пчеларството.Пестицидите нарушават ориентацията на пчелите..

Дори в малки количества някои активни вещества на пестицидите разстройват нервната система на дивите и земните пчели и влошават ориентацията им. Според съобщения в пресата това е установено от невробиологът Рандолф Менцел от изследователския институт в Берлин.

Слънцето служи на пчелите като компас за ориентация, а те развиват собствена карта за маршрутите около кошера. При експеримента учените са доказали, че веществата имидаклоприд , клотианидин, както и тиаклоприд вредят на ориентацията на пчелите. След употребата на отровните вещества, много по-малко пчели са намерили обратния път до кошера и то след дълг период от време.

Резултатът на нашето проучване е от особена важност, защото употребата на пестициди, известни още като неоникотиноиди, засягат нервната система на насекомите и може да доведе до смърт. По темата има много противоречиви мнения и се тя усилено се обсъжда”, подчерта Менцел. Резултатите са на база от изследванията върху отделни пчели. До момента не е изследван ефекта върху цели пчелни колонии.

Източник: http://www.topagrar.com/


Източник: fermera.bg