порода Ландрас" src="https://www.agro-consultant.net/cache/Nerez_Landras_Danish_images_stories_Jivotnovadstvo_Svine_thumb_medium250_0.gif" alt="Nerez_Landras_Danish" />Породата Ландрас (Landrace) е създадена в Дания, чрез кръстосване на местните дългоухи свине с породата Голяма бяла английска. Породата Ландрас (Landrace) е най-специализираната и стандартизирана порода за месо и за бекон.

landrace_svinia-maika.jpg','landrace_svinia-maika',,,0,0);" ><strong class=landrace_svinia-maika" />Тя е единствената бяла порода , която притежава големи клепнали уши, които достигат до рилото. Този белег се предава почти винаги при правенето на кръстоска. Тялото на породата ландрас (Landrace) е дълго, особено в средната част - гърба. Предната му част е по-лека от задната, която е много добре развита. Кожата е нежна, еластична и бяла. Не трябва за се допускат животни, които имат петна, тъй като трупа се обработва с кожата при производството на бекон.

Характерно за породата Ландрас (Landrace) е люлеенето на задната част на тялото при движение на животните със силно удължен гръб. Тя е средно едра порода. Майките тежат 200 – 220 кг., а нерезите - 250 - 270 кг. Плодовитостта им е висока. Женските свине раждат 10 - 12 прасета в едно прасило. На възраст един месец прасетата тежат 6 – 8 кг., а на 2-месечна те достигат 18 - 20 кг. Ландрасът е най-усъвършенствуваната порода и месото и е най-качествено. От датския ландрас се получава над 93% първокачествен бекон.

В България породата Ландрас (Landrace) се използува за промишлено кръстосване като бащина порода.