Полезна информация за свинете.Угояване на свине.


Угояване свинете се прилага когато се отглеждатживотни, предназначени за клане, за производство на месо. На угояване се подлагат главно младиживотни, които растат бързо и натрупват белтъци. Бързорастящитеживотни след определена възраст започват да отлагат много тлъстини в тялото си. При завършване на растежа те отлагат само тлъстини. Образуването на тлъстини, освен че не е желано, е свързано с прекалено голям разход на фуражи. Затова трябва да се определят оптималната възраст и жива маса, до която е оправдано да продължи угояването на свинете.

Съставът на прираста на свине с различна жива маса и разходът на концентратна смеска за 1 кг прираст до достигане на съответната маса се променят по следния начин:

Жива маса, кг 30 50 70 100 130 150 200 Прирастът съдържа: вода, % 70 68 66 55 45 30 10 протеин, % 18 16 16 16 15 10 2 мазнини, % 8 12 15 26 38 58 88 Фураж за 1 кг прираст, 1,5 1,8 2,5 3,3 4,1 5,0 6,0

По аналогичен начин се променят съставът на прираста и разходът на фураж и при другите видовеживотни.

Угояването на свинете е толкова по-изгодно , колкото по-висок прираст се получава дневно. Причината е в намаление на частта на храната, която отива за поддържане на живота. За ускоряване на растежа може да се използват различни стимулиращи средства.

Свинете се угояват главно за производство на месо. Угояването на свинете продължава до достигане на 90-110 кг, сланината е 2-3 см и разходът на концентратна смеска за 1 кг прираст е около 3 кг.

Угояване на свине с комбинирани фуражи

При угояване свинете най-често се хранят с комбинирани фуражи, произведени от фуражната промишленост. Тези фуражи съдържат всички необходими за животните хранителни вещества в подходящо съотношение. За периода от 30 до 100 кг жива маса се произвеждат две смески: една за прасета до 60 кг и втора за прасета за угояване с жива маса над 60 кг.

Угояване с протеинов концентрат и зърно

За стопанствата, които разполагат със собствено зърно, е по-изгодно икономически да закупят от фуражните заводи само протеинов концентрат. Заводите производители на протеинов концентрат дават предписание колко части зърно трябва да се добавят на една част протеинов концентрат.

Угояване с използване на зелени, сочни и други фуражи

Зърнените фуражи (царевицата, ечемикът, пшеницата) може да се заменят напълно с варени картофи, кръмно и захарно цвекло. Тези фуражи трябва да се допълнят с белтъчни фуражи, минерални и витаминни добавки. Като белтъчни съставки в дажбите на свинете най-често се използват слънчогледов шрот, соев шрот, рибно и трупно брашно. Освен това се дават креда, готварска сол, дикалциев фосфат, смеска от микроелементи и витаминен премикс. Количеството на добавките зависи от състава на дажбата и възрастта на прасетата.