Бременността на зайкинята може да се установи чрез опипване на корема и още на 10-ия 12-ия ден след чифтосването. Около 30-31 дни след забременяването зайката трябва да роди. Необходимо е в последните дни на бременността женската да се храни изключително с питателни храни (например с хляб, мляко, моркови, зърнени храни и фураж от бобови растения).

Поставяне на гнездото

Три дни преди раждане върху клетката трябва да бъде монтирано гнездото, след което да предоставите подходящ материал (слама и сено) на женската сама да постели пода на гнездото, като все пак контролирате образуването на уютно и добре застлано гнездо. Някои женски ядат сламата, затова трябва навреме да слагате нова. С приближаване на момента на раждане женската започва да скубе козина от бедрата, корема и най-вече от гърдите си и я размесва със сламата в гнездото, което така става по-меко и топло.

Контрол на гнездото след раждане

Необходимо е непрекъснато и внимателно да контролирате процесите след раждането. Трябва да бъдат преместени “нежеланите зародиши”, за да не бъдат разкъсани от женската.

Също така се отстраняват мъртвородените и се записва броят на живите. В случай че женската не е постлала достатъчно козина, добре е да оскубете много деликатно козина от животното, с която да бъдат покрити малките.

Адекватната намеса на стопанина е много важна и за така нареченото изравняване на гнездата. Женска, която е родила по-малко от четири зайчета трябва да бъде чифтосана отново, а малките да бъдат дадени на друга зайкиня за кърмене. Женските с многобройно котило (над 8-9 новородени) не са способни да се грижат за всички , затова е добре някои малки да бъдат прехвърлени на друга зайка. За да бъде извършена размяната трябва да разполагате с женски, родили същия ден по малко от 4-6 зайчета.

На всяка приемница не трябва да се прехвърлят повече от три зайчета.

Процедурата се извършва до 3-ия 4-ия ден от раждането. Най-подходящият момент е веднага след кърмене, тъй като така малките прекарват в новото гнездо 15-18 часа преди да бъдат нахранени отново. За да стане приемането още по-лесно може да отъркате малките в козината на дойката. Така те приемат миризмата на новата си кърмачка. Естествено при извършването на този процес ръцете на работника са задължително добре измити и за предпочитане натъркани с треви (тимус или майорана). На всеки два-три дни трябва да се добавя по малко слама за подновяване на постелята в гнездото.

Контрол на гнездото след раждането:

- женската трябва да остане извън гнездото и да не й давате възможност да влезе;

- с перфектно чисти ръце отстранете мъртвородените, запишете броя на приплодите;

- в случай че женската не е постлала достатъчно козина, оскубете много деликатно козина от нея, с която да бъдат покрити малките.

Бременността може да се установи чрез опипване на корема на женската още на 10-ия- 12-ия ден след съешаването. На 30-ия- 31-ия ден след забременяването зайкинята трябва да роди.

Новородените зайчета изискват специални грижи

За отглеждане на бозаещите зайчета първостепенно значение има вроденият майчин инстинкт. Без да се взема предвид породната принадлежност, се срещат зайкини, които след раждане изоставят и не кърмят своите малки.

Новородените на домашния заек се раждат голи и слепи, но още на следващия ден на главичката им израстват малки първични влакна. След 3 дни цялото тяло се покрива с осилести влакна с дължина около 1 мм. На 5-ия ден те израстват до 5-6 мм и се появяват зачатъци на пухови влакна Зайчетата проглеждат на 9-ия-10-ия ден след раждането, а към 18-ия ден започват да излизат от гнездото и приемат малки парченца от гранулките или нежните листенца на люцерновото сено.

Има случаи, когато зайкините раждат малките разхвърляно в клетката и не оскубват пух от гръдно-коремната си част. Тъй като ражданията протичат обикновено през нощта, ако не се забележат от зайцевъдите до сутринта, зайчетата се охлаждат и умират.

При намиране на жизнени зайчета в клетката те трябва да се прехвърлят обратно в центъра на гнездото, за да могат да се затоплят от другите. За да се избегнат тези случаи, когато започнат масови озайчвания налага се във фермата да се организират нощни дежурства. Необходимо е да се извършват ежедневни прегледи поне два пъти дневно на гнездата с новородените, като мъртвородените, частите от плацентата и мокрия пух се отделят.

Поддържането на стриктна хигиена в родилното сандъче е от много голямо значение за намаляване на смъртността. Ето защо е желателно да се използват родилни сандъчета с подвижни капаци, които създават условия за по-лесно обслужване на зайчилото. През горещите летни дни тези капаци могат да се оставят отворени за проветряване и достъп на свеж въздух. През летния период тези проверки трябва да бъдат по-чести, тъй като поради високите атмосферни температури мъртвите зайчета бързо се разлагат, замърсяват гнездото и създават предпоставки за възникване на инфекциозни заболявания.

При проверката на гнездото с малките зайчета, особено преди 10-ия ден, т.е. преди проглеждането, пипането на новородените трябва да става задължително с идеално измити с не ароматизирани сапуни ръце. Може да се използват хирургически ръкавици, които също трябва грижливо да се измият и подсушат.

Тази профилактика е абсолютно необходима, защото малките зайчета носят много специфична миризма, по която майката безупречно ги познава и възприема. Тези ароматни субстанции са толкова специфични, че майката разпознава по миризмата дори и чужди зайчета от друго зайчило, които са прехвърлени в нейното гнездо.

Противопоказано е зайчетата да се пипат с мръсни ръце, замърсени особено с нафта, бензин, моторни масла, фекалии от крави, свине или овце. В този случай се променя специфичната миризма на новородените и майката може да спре да ги кърми.

Ако зайкинята не се е оскубала достатъчно, тя може да се оскубе на ръка и с пуха да се покрият новородените.

Често пъти причина за разхвърленото раждане и липсата на майчини грижи е проявата на еструс непосредствено след раждането. В такива случаи е необходимо зайкинята да бъде веднага покрита, след което тя се успокоява и започва да се грижи за малките си.

Източик:http://zaici-jonnyberk.blogspot.com/