Много важен фактор, който определя високата продуктивност на зайците в зайцефермата, е възрастовото им съотношение в основното стадо. Зайкините показват максимална плодовитост, висока млечност и добри майчини качества след второто и третото озайчване, а мъжките разплодници са най-продуктивни след едногодишна възраст.

След третата година продуктивните качества на зайците и по-специално плодовитостта рязко намаляват. Затова не е правилно разплодните животни в зайцефермата, колкото и малка да е тя, да бъдат само млади зайци (едногодишни) или само стари (на 3 и повече години). Най-добри резултати се получават, когато 40% от зайците, използвани за разплод, са на едногодишна възраст, 35% - на две години, 20% - на три години и 5% - на четири години. Възрастовото съотношение на зайците от основното ядро при промишления начин на отглеждане, особено в стоковите зайцеферми, значително се изменя. Основната част от животните са на една и две години. Три- и четиригодишни зайци почти не се оставят.

С оглед на поддържането на висока продуктивност ежегодно се изключват от разплод (бракуват се) около 30-40% от състава на основното стадо.

Бракуват се зайците, когато:

- продуктивните им качества са понижени, женските са навършили 3 години, а мъжките - 4 години;

- мъжките зайци, които поради повреди или заболявания не могат да извършат нормално скачките и не могат да заплодят прикрепените към тях зайкини;

- мъжките зайци, при които е установено, че поради произведена недоброкачествена сперма голяма част от покритите от тях зайкини (30%) остават незаплодени;

- мъжките зайци, за които е установено, че заплодените от тях зайкини раждат малък брой зайчета;

- зайкините, които при нормални условия на хранене и гледане, покривани неколкократно от пълноценни мъжки разплодници, не могат да се заплодят. Най-често причина за това незаплождане е безплодието (яловостта) на зайкините;

- зайкините, които често абортират и допускат различни неблагополучия по време на озайчванията в условията на нормално хранене;

- зайкините, които дават малобройни зайчила (по 2-3 зайчета). Не трябва да се избързва с бракуването на зайкините, които на първо зайчило са родили малък брой зайчета. Често при следващите озайчвания те раждат по-голям брой зайчета и с по-високо живо тегло.