Зайците се отличават с изключително висока интензивност на растеж в млада възраст. За първите 60 дни те увеличават живата си маса 24 – 26 и повече пъти в сравнение с живата маса при раждането.

Съвременното клетъчно отглеждане обаче ги лишава от възможност сами да намират част от храната си. При отлеждане на зайците в клетки на открито храненето им заема 30 – 40% от себестойността на продукцията. Интензивното развъждане при промишленото производство повишава относителния дял на храненето до 75% от себестойността на продукцията, тъй като значително се намаляват разходите по обслужването и амортизацията.

През последните години усилено се изследват нуждите на зайците от хранителни, биологичноактивни вещества и енергия. Особено голяма е нуждата от такива проучвания при отглеждането на зайците в закрити зайчарници, при които се практикува хранене с целодажбени гранулирани фуражи. За да може зайците оптимално да проявят продуктивните си качестна, освен добре организираните развъдно – подобрителна работа и отглеждане необходимо е правилно организирано пълноценно хранене. При такова хранене се получават евтино висококачествено ( бройлерно ) заешко месо и красиви кожи.

Състав на фуражите

Вода.

Водата не е хранително вещество, но е така необходима за организма на заека, както и хранителните вещества. Заекът, както и другите животни, понася по – леко гладуването, отколкото жаждата. При гладуване може да загуби цялото количество тлъстини на организма, до 50% от белтъците, без това да е опасно за живота му, докато загубата само на 10% от водата се оказва смъртоносна. При водно гладуване зайците могат да живеят до 19 дни. При недостиг на вода се уголемява далакът на зайците, а черният дроб и бъбреците намаляват размерите си. Често се установява заболяване от нефрит, в резултат на което смъртността при животните рязко се увеличава. Значително по – голяма е нуждата от вода и при всички категории зайци, когато се ранят с целодажбени гранулирани фуражи. Недостигът на вода, особено в момента на озайчването, когато заедно с приплодите от организма на зайкинята се отделяголямо количество течност, причинява нарушаване на водния баланс в организма, а оттук и различни аномалии.

Белтъци.

Те влизат в състава на тъканите на организма – мускули,вътрешни органи, крв, кожа, космена покривка и т.н., и не могат да бъдат заменени с други хранителни вещества. Белтъци се съдържат в значителни количества в мускулите на зайците – от 20,2 до 25%, а в млякото на зайкинята – от 11,5 до 14,54%. Липсата на лейцин предизвиква нарушения в усвояването на белтъка от фуражите, задържа растежа на младите животни и води към намаляване на живата маса при възрастните. Пълноценни по отношение на аминокиселините са млякото, свежата трева, доброкачественото сенно брашно и фуражите от животински произход.

Въглехидрати.

Въглехидратите, особено скорбялата и захарите, в организма на жилотните служат за източник на топлинна енергия. От изгарянето на 1g въглехидрати се получават 18,84 к J ( 4,5 ксаl ) енертия. При продължително хранене с фуражи, бедни на структурни въглехидрати, се наблюдават застой в растежа, намаляване на млечността и увеличаване на костните заболявания. Особено място между въглехидратите заемат суровите влакнини. Те се съдържат в листата и стъблата на всички растения. Много сурови влакнини има в сламата, клонките и загрубелите тревни фуражи.

Много изследвания показват, че оптималното равнище на суровите влакнини се изменя в зависимост от възрасста и от различното физиологично състояние. За възрастните зайци нуждата от сурови влакнини в период на покой, по време на случната кампания и бременността е от 15 до 20% от сухото вещество, за лактиращите зайкини – 10 – 16 %, а за растящите млади зайци – 12 – 15 %. Голямо значение при храненето на зайците има не само опазването на оптимално съдържание на сурови влакнини, но и правилното съотношение между суровия протеин и суровите влакнини.

При хранене на основното стадо с фуражи, предназначени за зайците за угояване, се наблюдават затлъстяване, нарушаване на възпроизводителните функции и намаляване на продуктивните качества.

Мазнини.

Мазнините, както и др. Хранителни вещества, са необходими за нормалната дейност на животинския организъм. Те служат за образуване на топлинна енергия, за поддържане температурата на тялото и за образуване на тлъстини в организма. Мазнините се натрупват в подкожието и съединителната тъкан, около вътрешните органи.

За нормалното си съществуване зайците трябва да получават с фуражите всеки денпоне една от незаменимите мастни киселини: линолова, линоленова, архидонова. Нуждата от мазнини е по – голяма при малките зайчета, особено при отбитите на 28 – 30 дневна възраст, които са консумирали майчиномляко с високо съдържание на мазнини.

Минерални вещества.

Значението на минералните вещества при храненето на зайците и особено на малките зайчета, бременните и лактиращи зайкини, е много голямо. Те изграждат костната система, влизат в състава на мускулите, млякото, кръвта и т.н. При младите зайци нуждата от калций е 0,7 – 1,2 g дневно, а на фосфор – 0,5 – 0,7 g. Бозаещите зайчета получават 80 – 90 % от необходимия калций и фосфор чрез майчиното мляко. Най – много калций се съдържа в бобовите треви и сена, в храните от животински произход и др.

Голяма е ролята на солта за организма на животните. Недостатъчното количество сол в дажбите на зайците предизвиква забавяне в отделянето на храносмилателни сокове, намаляване на интензивността на растеж на малките зайчета и намаляване на млечността на зайкините. Препоръчва се солта да се дава за близане или в смеските в количество 0,5 % от сухото вещество на дажбата.

За организма на заека и особено за малките зайчета голямо значение има желязото.

Витамини.

Витамините са жизнено необходими вещества за животинския организъм. Особено голяма е потребността от витамини при зайците през периода на интензивния растеж, бременност и лактация. За зайците най – голямо значение в дажбта имат витамините A, D, E, PP и в някои случаи В12.

Потребност от енергия.

У нас потребността от хранителни вещества в зайцевъдството се изразява в овесени кръмни единици. Потребността на зайците от хранителни вещества и енергия е различна. Зависи от много фактори, но най – важни от тях са възрастта на животните, физиологичното им състояние ( покой, случен период, бременност, лактация и т.н.), микроклимат и др.

Изследванията на много автори показват, че за поддържане на жизнената дейност на мъжките и женските зайци през времето, когато не се използват за разплод, са необходими от 380 до 400 kcal, или 1590 k J, или 159 g кр. ед. Тази потребност се повишава през случния период, бременността и особено през лактацията.


Източник:http://zaici-jonnyberk.blogspot.com/