Полезна информация за зайците.

Как изглежда болният заек?

Зайците боледуват от заразни, паразитни и незаразни болести. Болният заек винаги показва някои отклонения от

нормалното си поведение, които правят впечатление. Болестите при зайците протичат остро (бързо) и бавно (хронично). Основен принцип при съмнение за заболяване между зайците е своевременното (незабавното) изолиране на болните животни, за да нямат контакт с останалите. Не трябва да се забравя, че повечето от болестите по зайците протичат бързо, защото защитните сили на животните бързо се изчерпват. Заедно с това трябва да се определи в най-кратък срок заболяването и да се приложат необходимите мерки за ограничаването и ликвидирането му.

Признаци при бързо протичащите заболявания при зайците

При острите (бързо протичащите) заболявания при зайците основните признаци са следните:

намаляване на естествената подвижност на зайците; намаляване или липса на апетит; настръхване на косъма с клюмване на ушите; умърлушеност на зайците; ниско държане на главата; учестяване на дишането (отбиване на корема); влажен нос, придружено с търкането му с лапите, често кихане; помътняване на очите; скърцане със зъби (наличие на болки); размекване на изпражненията.

Признаци при бавно протичащите заболявания при зайците

При бавно протичащите (хроничните) заболявания при зайците признаците не са ясно отчетливи. Наблюдават се изоставане от растежа, капризен апетит , смяна на диария с нормални изпражнения, вялост в движенията и твърде често внезапна смърт.