Актуални агро новини.Нужда от изготвяне на законова рамка за ГМО.

Вредите от използването на препарати за растителна защита са многобройни. Генетичното изменение на земеделските култури е едно от възможните решения. Новите техники за отглеждане на растенията са разработени през последното десетилетие.


Те позволяват създаването на нови сортове растения чрез модифициране на ДНК-то на семената и растителните клетки. Редактирането на генома ще подпомогне развитието на иновациите в селското стопанство. Решение на Европейския съд изцяло удовлетвори природозащитниците. Оргазнизмите, получени чрез редактирането на ген или мутагенеза спадат към категорията генетично модифицирани организми. Фермерите продължават да изразяват своето недоволство, като предупреждават, че спирането на генномодифицирани култури ще попречи на развитието на промишлеността и икономиката. Предполага се, че в следващия законодателен мандат на Европейския парламент, техниката за редактиране на генома ще подлежи на преразглеждане. Евродепутатът Паоло де Кастро смята, че е наложително следващият парламент да законодателства отново по въпроса. Според него, има основни различията между трансгенезата и мутагенезата. Комисарят по здравеопазването също призовава за въвеждането на нова правна регулаторна рамка за растенията с редактиран геном. "Редактирането на гена няма нищо общо с храната на Франкенщайн или с ГМО", казва Де Кастро. Той добави, че генното модифициране не включва геномни промени чрез добавяне на един вид ген в друг, а просто ускорява модификациите, които биха могли да се случат естествено и спонтанно в природата. Необходима е правна яснотa относно трансгенезата - вътрешновидова модификация на гените.

Той добавя, че генетичната редакция е изключително важна иновация, тъй като не само ограничава употребата на пестициди, а и намалява въздействието на селското стопанство върху околната среда. Според него, в момента, това е най-доброто решение фермерите да се справят с изменението на климата. "Голяма част от надеждите ни за иновации в земеделието идват от генетиката" каза той наскоро пред медиите.