Актуални агро новини.Над 4 милиона диви птици се убиват незаконно всяка година в Близкия Изток.

Ново проучване на BirdLife за Близкия Изток за първи път оценява мащаба на незаконното убийство на диви

птици в Арабския полуостров, Ирак и Иран

Използвайки разнообразен набор от източници на данни и включвайки експертни знания, е изчислено, че в този регион се убиват или улавят незаконно между 1,7–4,6 милиона птици от най-малко 413 вида, много често по време на миграция. Тревожно е, че тези данни показват само част от реалните, тъй като не всички части от региона са изследвани.

Незаконните улов и убийства на птици представляват глобална заплаха за биологичното разнообразие и привличат голямо международното внимание. През 2014 г. Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (CMS), по която повечето страни от това проучване са част, прие Резолюция за предотвратяване на незаконно убийство, улов и търговия с мигриращи птици през 2014 г. (UNEP / CMS 2014).

Проучването разкри случаи с улов и убийство на няколко вида застрашени птици, включително мраморна патица, кафявоглава потапница, обикновена гургулица и степна калугерица.  Целта на незаконния улов и острел най-често е свързана със спорт, но също и за храна, главно като деликатес. В няколко държави убиването и уловът на птици е широко разпространен в цялата страна, но за други са идентифицирани конкретни опасни зони. Тези зони включват крайбрежието на Каспийско море в Иран и планинския регион на Кюрдистан в Ирак с повече от 100 000 убити птици годишно.

Комбинирането на резултатите от настоящото проучване с тези за други страни от Близкия Изток от предишни проучвания дава средна стойност от над 17,5 милиона незаконно убити и уловени птици (между 8,0-27,1 милиона), от които 18% са в (частично оценен) Арабски полуостров, Иран и Ирак. В пет от изследваните 17 страни от Близкия изток средно всяка година се убиват над 1 милион птици. За целия регион на Близкия изток (и съседните страни) най-високите цифри идват от Египет, Сирия, Ливан, Саудитска Арабия и Иран.

За справяне с мащаба на проблема са необходими незабавни действия от страна на национални органи, разработване на национални планове за действие, подобряване на законодателството, осведомителни кампании.